Klimatiltak som virker – tør vi?

Fotocredit: Johanne Thorseth

I praktisk klimapolitikk har Høyre og Bærum kommune en lang vei å gå. Veitrafikken er den største kilden til klimautslipp i Bærum. For å få ned utslippene er det helt nødvendig å skape bedre betingelser for kollektivtransport og syklister. Men det er ikke nok, skriver Hans Rugset,  gruppeleder for Bærum MDG, i Budstikka 16. januar. 

16. januar, 2020

Høyres Dag Egil Strømme maner i Budstikka den 9. januar til mobilisering for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene. Vi i Bærum MDG applauderer en slik holdning, men i praktisk politikk har både Høyre og Bærum kommune en lang vei å gå.

Situasjonen er alvorlig. Både skogbrannene i Australia, den svært raske oppvarmingen av Svalbard og økningen i ekstremnedbør som vi opplever i Bærum er tydelige tegn på at klimaendringene er i ferd med å komme ut av kontroll.

Alle klimautslipp skjer i en kommune, og her i Bærum har vi vedtatt at kommunen skal være ledende innen klimatiltak. Det er vi svært langt fra å være i dag. Det foreligger mange og fine planer, men så langt er ingen lokale tiltak som er egnet til store utslippsreduksjoner satt i verk. Reduksjonene så langt kommer fra statlige tiltak.

Vi trenger rett og slett en kraftig dugnadsinnsats, hvor både politikerne, næringslivet, frivilligheten og befolkningen deltar. Og det er faktisk vi politikere som må vise vei, gjøre tøffe prioriteringer og tørre å ta de beslutningene som skal til for å få ned utslippene raskt nok.

Høyre, Venstre og de andre flertallspartiene hadde muligheten til å få fortgang i kommunens klimaarbeid i høstens budsjettbehandling. Den muligheten lot de gå fra seg. Klimatiltakene som ble vedtatt i budsjettet er få og tilfeldige.

Men det er nå til våren at det virkelige politiske slaget om kommunens klimasatsing vil stå. Da skal Bærums klimastrategi revideres. Blant annet skal utslippsmålene for 2030 vurderes på ny. De må vesentlig opp fra dagens 40 prosent, som er lavest i landet blant sammenlignbare kommuner. Vel så viktig er imidlertid de faktiske tiltakene som vedtas, og MDG vil foreslå en rekke nye tiltak i mange sektorer for å få fortgang i klimaarbeidet.

Som Strømme er inne på, er det imidlertid veitrafikken som er den største kilden til utslipp i Bærum. Hele 82 prosent av klimautslippene i kommunen kommer herfra. Når elbilsalget ser ut til å stagnere, er det grunn til å tro at reduksjonene i utslippene også kommer til å bremse opp.

Kollektivtransporten og bygging av sykkelveier må prioriteres slik at de blir gode alternativer til bilen. Men det er ikke nok.

Vi må slutte å bygge nye veier som legger til rette for mer biltrafikk. Da vil de klimavennlige alternativene utkonkurreres. Vi må også tørre å sette begrensninger for bilene slik at busser og syklister prioriteres der det er nødvendig. Sentrumsområdene må være bilfrie. Og vi må bruke de store pengene på utvidelse av t-banen, togtilbudet, bussforbindelsene på kryss og tvers og effektive sykkelveier i stedet for nye motorveier.

Høyre må slutte å ri to hester og ta et tydelig standpunkt i klimapolitikken. Tenk om ordføreren hadde stått frem på forsiden av Budstikka og sagt: «Biltrafikken i Bærum må gå ned. Vi må tenke nytt om E18». Dét hadde vært både «klimaklokt», modig og i innbyggernes interesse.