Klare, grønne mål

Fotocredit: Bærekraftshjulet med symboler gjengitt med tillatelse fra the World Meteorological Organization

Valgprogrammet vårt for Bærum får god omtale i Budstikka! Vi får skryt for «klare, grønne mål», «den tydelige innretningen mot bærekraft», og «mange tall- og tidfestede mål». Anmelderen mener vi er «litt vel optimistisk» i vårt mål om at 20% av persontrafikken skal skje med sykkel innen 2025. Det er bare et spørsmål om politisk vilje, mener vi. Og det er her du kommer inn i bildet! Flere stemmer gir oss mer innflytelse! Stem grønt – for mennesker og miljø.

30. august, 2019

14 bærekraftsmål for Bærum

 • Gode nabolag, mennesker og natur i sentrum
 • Klimatiltak som kutter nok utslipp
 • Vern Bærums natur, reparer det vi har ødelagt
 • Mindre ulikhet
 • Et helsefremmende samfunn
 • Ren fjord og levende bekker
 • Folk først i trafikken
 • Forbruk og produksjon må bli bærekraftig
 • Miljøvennlig mat, ta vare på jorda og bøndene
 • Oppvekst og utdanning for en grønn verden
 • Rikt kulturliv og meningsfull fritid
 • Frihet til å være seg selv
 • Fremtidsrettet næringsstrategi for Bærum
 • Vi trekker lasset sammen