Ja til utfasing av fossilbilen

– Av Svein Medhus og Cecilie Roseth, Asker MDG –

I Budstikka i påsken kunne vi lese at Frp mener elbil-fordelene stjeler penger fra skattebetalerne som heller burde gå til å senke prisen på fossilbiler til småbarnsfamilier.
Forurenset luft har blitt et problem, og små barn puster den inn både når de går til skolen eller oppholder seg inne i boligfeltene på morgenen. Også langs gjennomgangsveier, som Slemmestadveien og Røykenveien, lukter det eksos i rushtiden, og barna går i eksosrørhøyde rett ved veien. Fossilbil

FrP mener elbiler skal betale bompenger og parkering, utvises fra kollektivfeltet, pålegges moms og betale for lading. Vi i Miljøpartiet De Grønne i Asker og Bærum mener det er viktig at elbilene beholder fordelene de har i dag og at man samtidig går over til 2+ kjøring i kollektivfelter der det er tendenser til kø og hindring av kollektivtrafikk.

Det kommer stadig flere trygge elbiler og plugg-in hybrider som er familievennlige. I første kvartal i år ble det solgt 23 % oppladbare biler, hvorav 2,5% er ladebare hybrider. Å kjøpe en bil som ikke lar seg kjøre helt eller delvis elektrisk blir stadig mer avleggs, og vil fort kunne vise seg å bli en dårlig investering når fossilbilen skal selges. Hvilke barnefamilier vil vel kjøre rundt å spy ut giftstoffer og CO2 når det nå er blitt såpass enkelt å kjøpe noe som ivaretar barnas helse og fremtid på en bedre måte?

Det er fint at FrP er for plugg-in hybrider. Men å øke avgiftene på miljøvennlige elbiler for å senke avgiftene på gammeldagse fossilbiler er helt feil vei å gå. Det trengs en statlig økonomisk innsats for å dreie den kollektive bevisstheten over i et nytt og mer miljøvennlig spor. Penger man tar inn på avgifter bør brukes til å bevare elbilfordeler, satse kollektivt og trygge gang- og sykkelveier til barn og voksne.