Rasmus Hansson på togstasjonen
Fotocredit: Karl Braanaas

Ja til en kollektivrevolusjon

For at flere skal reise kollektivt må det bli både enklere og billigere å reise kollektivt.

5. september, 2017

Innlegg av Rasmus Hansson, stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne (publisert i Budstikka.no)

Bærum er i dag den kommunen hvor både bilismen er størst, og hvor kaoset med billettsoner er størst. Å få hele Bærum inn i en takstsone er derfor ett av de viktigste tiltakene vi kan gjennomføre for å gjøre det lettere å være kollektivreisende. På sikt bør hele Akershus bli en felles sone.

Ved å flytte penger fra bygging av nye motorveier ønsker vi i MDG å frigjøre midler til en historisk kollektivsatsing og sette fart på flere kollektivprosjekter som regjeringen har utsatt.

Vi vil sette i gang utredning av T-bane eller bybane fra Sandvika til Rykkinn og Bærums Verk med forbindelse til Kolsåsbanen, og etablere en tverrforbindelse for T-banen mellom Bekkestua og Lysaker.

Bærum har nå blitt en så folketett kommune at tiden er moden for å etablere et skikkelig skinnegående kollektivtilbud i hele kommunen, slik de har hatt i Oslo i mange år.

Å bygge ut T-bane for hele Bærum vil ta lang tid. På kortere sikt er det viktig med hyppigere bussavganger og flere ruter på kryss og tvers i Asker og Bærum.

Dagens busstilbud bør dessuten suppleres av selvkjørende busser som kan gi flere stoppesteder og hyppigere avganger.

Ekspresstog på Spikkestadbanen som sikrer kortere reisetid fra Heggedal til Oslo, vil også være en viktig prioritering for meg som stortingsrepresentant.

Hvis vi skal lykkes i å gjennomføre det grønne skiftet, holder det ikke å fortsette med mer av det samme. Kun ved å bruke mindre penger på svære unødvendige motorveier, som bare vil øke køene enda mer, vil vi få råd til den store innsatsen som trengs for å forandre kollektivsystemet i Asker og Bærum.