Ja til bilfrie sentrumsgater

Fotocredit: Karl Braanaas

Her i Bærum er vi så heldige å ha flere hyggelige tettsteder. Både Sandvika og Bekkestua er i ferd med å bli egne småbyer, og på Fornebu skal det bygges opp en helt ny by med 11.000 boliger og tilhørende funksjoner.

Les Hans Rugset sitt leserinnlegg publisert i Budstikka 9. august. 

11. august, 2019

Hvordan ønsker vi at byene våre skal være? Skal vi la bilene få kjøre overalt som i dag, eller er tiden moden for andre løsninger?

Vi i Bærum MDG ønsker at sentrumsgatene i Sandvika og på Bekkestua og Fornebu skal være mest mulig bilfrie. Vi ser for oss at både hovedgatene og flere sidegater kan være uten gjennomgående biltrafikk.

Bilfrie sentrumsgater har mange fordeler. Det vil gi mindre støy og forurensning, bedre plass for gående og syklende, mer rom for møteplasser og lekeplasser og være langt tryggere for myke trafikanter i alle aldre. Også handelsnæringen vil nyte godt av at gående og syklende vil forbinde handling i bilfrie gater med noe sosialt og hyggelig. Statistikk fra Oslo viser at sentrumsområdene har fått økt handel når antallet parkeringsplasser og gjennomgående biltrafikk har blitt redusert.

Det kreves en del planlegging for å få til gode bilfrie sentrumsområder. Det er flere forutsetninger som må være til stede. Det må blant annet være enkelt å komme seg til området. Det er mest miljøvennlig at flest mulig kan komme seg dit med kollektivtransport og på sykkel. Da må det settes opp flere gode kollektivruter fra godt befolkede områder til sentrumsområdene. Videre må det lages en bedre infrastruktur for syklister som gjør at de får enkel og effektiv adkomst fra flere kanter.

Ikke alle kan bruke kollektivtransport eller sykkel, og det må dermed også legges til rette for at det er tilstrekkelige parkeringsmuligheter nær sentrumsområdene uten at det går ut over myke trafikanter. Særlig må funksjonshemmede ha gode muligheter til å komme seg inn til områdene og få parkert på en betryggende måte. Varelevering og håndverkere må det også tas hensyn til.

Vi ser ingen gode grunner til å vente med å gjøre Gamle Ringeriksvei gjennom Bekkestua sentrum og «gågaten» Rådmann Halmrasts vei i Sandvika bilfrie. På Bekkestua kan vi få et enda mer hyggelig og livlig torg midt i sentrum hvis biltrafikken blir borte. Når elvepromenaden i Sandvika blir ferdig til byfesten i slutten av august blir det mer attraktivt å bruke den delen av sentrum for gående. Da vil enda flere sette pris på en ordentlig gågate gjennom sentrum. Når sentrumsområdene så skal bygges om og utvides, må det planlegges godt og langsiktig for minst mulig biltrafikk.

Undersøkelser fra Oslo viser at flertallet ønsker mest mulig bilfrie sentrumsområder. Vi tror også at bilfrie sentrumsgater vil bli tatt godt imot av befolkningen i Bærum.