Ikke smart med post på Smart Club

Slependen post i butikk skal flyttes fra ICA til Smart Club innen 1. juli 2011. Den nye plasseringen må være en av de minst sykkel- og fotgjengervennlige som kan tenkes. Derfor bør man holde på dagens plassering eller etablere et nytt post-i-butikk, skriver Geir Kokkvoll Engdahl i Bærum MDG.

For å komme seg til Smart Club, må man nemlig ta seg gjennom trafikkmaskinen ved E18 på Billingstadsletta. Trafikken både fra på- og avkjørselen til E18, samt IKEA og Smart Club vil nok avskrekke de fleste fra å forsøke seg på en miljøvennlig tur på posten.

Kollektivtilbudet er heller ikke særlig å skryte av: Den eneste bussen som går forbi, går kun en gang i timen og stopper ved Skjervik. Derfra har du fortsatt en halv kilometer med trafikkmaskin, fire fotgjengeroverganger, to rundkjøringer, en undergang og to murtrapper igjen før du når inngangen til Smart Club. Og hvem vet hvor i den 15 000 kvadratmeter store butikken man velger å legge posten? Adskillig vandring kan fortsatt gjenstå.

Smart Club er alt annet enn praktisk å komme seg til for de 12% av husholdningene i Bærum som ikke disponerer bil. Tanum Vel skriver også på sine hjemmesider at mange eldre er bekymret for at det blir vanskeligere å komme seg til posten.

52% av klimagassutslippene i Bærum kommer fra personbiler. I Bærum kommunes “Energi- og klimaplan” står det at “Generelt behov for privatbil i Bærum skal reduseres ved hjelp av arealplanlegging og forbedret infrastruktur.” Vi i Miljøpartiet De Grønne mener det er uheldig at samfunnsplanleggingen nok en gang skjer på bilismens premisser. Posten er en grunnleggende tjeneste i samfunnet, og den bør være tilgjengelig også for de som av forskjellige grunner ikke har eller vil bruke privatbil. Derfor bør man holde på dagens plassering eller etablere et nytt post-i-butikk f.eks i området rundt Slependen stasjon.

Geir Kokkvoll Engdahl
Miljøpartiet de grønne i Bærum