Fotocredit:

Grønt skifte nå!

Miljøpartiet De Grønne skal vedta Norges mest spennende politiske program i 2017. I dag har programkomiteen lansert første utkast.

25. august, 2016

Utkastet til nytt partiprogram finner du her.

– Med våre tiltak kan Norge klare å kutte 60 prosent av dagens utslipp innen 14 år, sier leder av programkomiteen, Ingrid Liland.

Målsettingene for programmet er høye. Vi vil skape en politikk som viser frem bredden, engasjerer velgerne og gir konkrete svar på vår tids største utfordringer. I tiden frem til landsmøtet 2017 må hele partiet jobbe sammen om å skape et best mulig program.

Vårt program peker ut en ny, økologisk bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling. Norge skal bli mer enn verdens beste land å leve i, vi skal også bli det beste landet for  verden – i solidaritet med medmennesker, dyr, natur og fremtidige generasjoner.

2017 blir det store klimavalget. I stortingsperioden 2017-2021 må politikerne ta ansvar for å skape et bærekraftig samfunn. Klimagassutslippene må ned og naturmangfoldet bevares. Vi kan ikke lenger basere oss på en uansvarlig oljeavhengighet og et økende materielt forbruk som krever nær tre jordkloder. Økologi og livskvalitet må legge rammene for økonomien – ikke omvendt.

Leder av programkomiteen, Ingrid Liland presenterte i dag det nye programmet på en pressekonferanse.

– Vårt politiske prosjekt handler om å gjennomføre et grønt skifte umiddelbart. Ikke i morgen, men i dag, understreket hun på lanseringen.

Her er noe av «det grønne skiftet» i utkastet:

 • Avslutte all utbygging av nye oljefelt, inkludert fase 2 av J. Sverdrup-feltet.
 • Utfasing av all oljeaktivitet over en 20-års periode.
 • Sette av 10 milliarder i året til å redusere risiko for privat næringsliv for å skape varige arbeidsplasser og bidra til en grønn omstilling av økonomien.
 • Redusere flytrafikken med 30 prosent innen 2030 ved å redusere reisetiden med tog til 4 timer Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen innen 2025.
 • Finansiere minst 80 prosent av store kollektivinvesteringer i storbyene gjennom bymiljøavtalene.

I det nye programmet har vi snudd i saken om CO2 fangst og lagring og vil ha en storstilt satsing på karbonfangst (CCS) i industrien, med minst tre anlegg etablert i 2021. Samt krav om rensing av alle store punktutslipp innen 2030, noe de fleste klimaforskere, FNs klimapanel inkludert, mener er en forutsetning for å oppnå store nok globale utslippskutt tidsnok til å begrense global oppvarming til 2 prosent.

Flere av forslagene understreker at MDG er et blokkuavhengig parti, bl.a :

 • For et sterkt offentlig helsevesen, men supplert med ideelle og private bidrag.
 • Nei til nye velferdsløft i neste periode
 • Ja sterk offentlig skole, men også ja til privatskoler
 • Nei til gjeninnføring av arveavgiften
 • Nei til heldagsskole
 • Ja til kontantstøtte
 • Positive til nedsalg av statlige eierskap hvor det ikke er strategisk begrunnet, f.eks. selge Statoils utenlandsaktivitet
 • Skattelette til investorer – for å vri investeringer fra eiendom til private bedrifter
 • Fjerne arbeidsgiveravgiften for de minste bedriftene og bedrifter i oppstartfase

Utkastet er ment som et grunnlag for videre diskusjon og politikkutvikling i hele partiorganisasjonen. Lokallag, fylkeslag og sideorganisasjoner oppfordres nå til å bidra. Din beste mulighet for å bidra til det endelige programutkastet går via lokal- eller fylkeslaget så ta kontakt! Fristen for å komme med høringssvar på utkastet er 31. Oktober.

Endelig vedtak fattes på landsmøte i mai neste år.