Grønne gründere er fremtiden

Endringstakten i samfunnet har aldri vært så høy som nå, og det setter store krav til næringslivet og det offentlige. Vi har stor tro på skaperkraften i Bærum, og ønsker et tett samarbeid mellom næringslivet, kommunen og andre aktører. Grønne gründere er fremtiden!

 

Les mer i innlegget fra våre kandidater til høstens valg Cristin Xiaojun Liu og Hans Rugset. Innlegget ble publisert i Budstikka 22. mars.

 

26. mars, 2019

Med et stort behov for det grønne skiftet må endringstakten bli enda høyere. Vi trenger gründere som tenker nytt, som handler raskt, og som tør å satse på å gjøre en forskjell i samfunnet.

Bærum er fullt av gründerspirer, i alle aldre og med ulik bakgrunn, som med litt hjelp kan vokse til levedyktige bedrifter og bidra til et bedre samfunn. Vi har nå en unik mulighet til å lage nye og gode rammer for næringsutviklingen i Bærum. I løpet av de nærmeste årene skal det utvikles nye byer både i Sandvika, på Fornebu og på Lysaker. Da bør kommunen benytte anledningen til å legge til rette for et yrende næringsliv basert på lokale gründere.

De Grønne i Bærum vil særlig stimulere gründere som bidrar til den grønne omstillingen av næringslivet. Vi ønsker derfor et utstrakt samarbeid mellom kommunen og aktører i næringslivet for å oppnå en slik utvikling. Vårt mål er at Bærum kommune skal være en spydspiss i det nyskapende grønne næringslivet, både nasjonalt og internasjonalt.

For å lykkes trenger gründere gode arenaer for nettverk, læring og eksponering. Hvert år organiseres store messer som Subsea Valley Conference for de veletablerte aktørene. Hvorfor skal vi ikke organisere liknende for de nye aktørene og idéene? Samfunnet utvikler seg best når nye idéer får de samme muligheter som de gamle. De Grønne i Bærum mener derfor det er kommunens ansvar å tilrettelegge gode arenaer for gründere.

Etablerertjenesten er i dag et godt tilbud til oppstartsbedrifter, som er opprettet av kommunen, og som drives av blant andre Bærum Næringsråd. Vi vil at kommunen tar initiativet til å forsterke og synliggjøre tilbudet slik at enda flere tar spranget til å starte sin egen bedrift, og slik at gode kandidater får et støtteapparat før de sliter seg ut gjennom å kjempe mot systemet.

Vi ønsker at kommunen bidrar til opprettelse av nye gründer-huber. Ikke minst på Fornebu vil dette være et godt tilskudd til bydannelsen, hvor næringsliv, boliger og handel skal eksistere side om side. Et godt tilbud av inkubatorplasser og fellesløsninger hvor gode idéer kan utveksles i et urbant miljø vil stimulere kreativiteten. Kommunen bør sørge for at slike aktiviteter prioriteres i reguleringsplanene.

Kommunen bør også benytte sin rolle som en stor innkjøper til å handle med lokale gründere. Regelverket gir kommunen gode muligheter til å velge bærekraftige lokale leverandører. På den måten kan gründere få en solid drahjelp i oppstarten, og kommunen får kortreiste varer og tjenester.

Når vi investerer i et velfungerende gründermiljø, investerer vi i et nyskapende samfunn som er i stand til å skape en bedre framtid med et bærekraftig næringsliv. De Grønne vil derfor arbeide for en stor satsing på grønne gründere i et bredt samarbeid mellom offentlige og private aktører.