Grønn ideologi for vår tid

MDG er det eneste partiet som har en helhetlig, grønn ideologi, sier vår kommunestyrerepresentant Signe Bakke Johannessen i Budstikka.

Selv om både Venstre og SV har stemt sammen med oss i mange saker, er det bare De Grønne som ser på det som sin viktigste oppgave å møte de store klima- og miljøutfordringene vi står overfor med mer enn bare ord. Les mer om hva som skiller oss fra de andre «miljøpartiene» i Signes innlegg nedenfor.

15. juni, 2019

Jeg valgte mitt parti, fordi det svarer på de største utfordringene i vår tid: klimaendringer. I Budstikka 29.05 sa jeg at SV og V har gått tilbake på målinger fordi samarbeid lokalt og nasjonalt har svekket deres miljøtroverdighet. Selv om det er sant, angrer jeg litt.

For den beste grunnen til å stemme MDG, er ikke at SV og V er ikke bryr seg om miljø og klima. Det er bare det at MDG er det eneste partiet som har en helhetlig, grønn ideologi. Politikken vår er bygget på tre solidaritetsprinsipper: solidaritet med 1. Andre mennesker, 2. Dyr og natur og 3. Fremtidige generasjoner.

Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse og mener budsjettbalansen må handle mer om ressurser og mindre om finans. På lokalnivå betyr dette at vi er opptatt av hvordan vi forvalter naturen. Vi vil sikre befolkninga trygge liv i omgivelser uten forurensning, både nå og i fremtiden. Vi vet at å ødelegge for miljøet er å ødelegge for oss selv.

Jeg valgte mitt parti fordi det svarer på de største utfordringene i vår tid: klimaendringer, sløsing med naturressurser og kortsiktig «meg først»-tenkning. MDG vil stanse klimaendringer, behandle naturen med respekt og tenke globalt 100 år frem i tid.

At det er våre hovedmål gjør meg trygg på at vi skal stå støtt i forhandlinger og samarbeid med gråere partier enn oss selv. For alle andre partier behandler selve forvalterjobben som «en sak» som kommer på toppen av en ideologi som handler om noe annet. For Venstre ligger liberalismen i bunn og for SV sosialismen. Det betyr at de mister sin særegenhet om de ikke fremmer liberalistiske og sosialistiske saker først. Som små partier, betyr det fort at man får mindre gjennomslag på miljø. Politikk er å prioritere.

Venstre, SV og MDG har jobbet godt sammen i kommunestyret denne perioden. Ofte stemmer vi sammen for naturen. Samtidig har Venstre klart lavere ambisjoner for sykkelveier i kommunen og jobber for miljøverstingen E18. De lar seg begrense av gamle tanker og en naiv tro på at markedet skal ordne opp fort nok.

SV har stemt for miljø, men har ulempen at de er låst på venstresiden og står uten innflytelse om Høyre får for eksempel 45 prosent Dessuten er SV låst i saker som valget mellom offentlige og private barnehager, der MDG er mer åpne til sinns og kan spare politisk kapital til miljø der SV må bruke sin på rent ideologiske spørsmål. I mitt parti er vi blokkuavhengige og kan samarbeide til begge sider.

Du finner ingen klimafornektere hos oss, men vi er ikke perfekte. Vi er ikke allvitende og vi kommer til å være avhengig av innbyggernes kunnskap for å treffe de beste beslutningene.

Men én ting er helt sikkert om du stemmer grønt. Det er at får valgt inn noen som ser på det som sin viktigste oppgave å møte de store klima- og miljøutfordringene Bærum står ovenfor med mer enn ord.