Grip muligheten, Bærum

Fotocredit: Illustrasjonsbilde av Isenti: den nye kommunegården

Ombyggingen av Kommunegården kan bli en gladsak for Bærum, skriver kommunestyrerepresentant Kim Zimmer i Budstikka 29. november. 

2. desember, 2019

Prosjektet er viktig og fullt av muligheter og har konsekvenser for kommunens omdømme og signalene vi sender til alle andre utbyggere. I tillegg skal det skapes gode arbeidsplasser for kommunens ansatte og bidra til byutviklingen i Sandvika. Kommunegården må bli et forbildeprosjekt, også for kommunens klima- og miljøsatsing.

Planene har spirene i seg til mange gode historier. Det er jobbet mye med bevaring av det visuelle uttrykket og det er tatt konsekvenser av fremtidens samferdselsløsninger. Det er inkluderende prosesser i gang for å utvikle et godt arbeidsmiljø. At det siktes mot BREEAM Outstanding-sertifisering er også bra. Disse spirene skal utvikles sammen med Bærums befolkning, ansatte og fagfolk fra mange bransjer.

Men planene slik de foreligger forteller også om strategiene som ble glemt, og vedtakene som ikke ble fulgt opp i praksis. Slik skal vi ikke ha det i Bærum. Det er seks år siden Powerhouse Kjørbo ble ferdig. Det er fortsatt det bygget som omtales når Bærum skryter av sin klimasatsing. Og Powerhouse er ikke engang kommunalt.

Grunnlaget for en mer helhjertet miljø- og klimaprofil for den nye Kommunegården er lett å finne i politiske vedtak.

Formannskapet vedtok i mai 2019 at Kommunegården skal bli et signalbygg innen miljø og bærekraft.

Klimastrategi 2030 fastslår at «Kommunen skal i samarbeid med utbyggere og næringsliv bidra til forbildeprosjekter», og at «Alle nye kommunale bygg skal ha plusshus- eller passivhusstandard i 2020.» Kommunegården blir i praksis et nytt bygg.

Bærum kommune har sluttet seg til «Strakstiltak for egen virksomhet» i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Det forplikter til blant annet å utnytte takflatene til grønne formål som overvannshåndtering, energiproduksjon, urbant landbruk, eller birøkt,og å etterspørre fossilfrie byggeplasser.

Formuleringer i Eiendomstrategien, Anskaffelsesstrategien, og flere steder i Klimastrategien trekker i samme retning.

Disse gode beslutningene er bevisste og målrettede. De skal bidra til å redusere klima- og miljøbelastningen fra kommunale bygg og byggeprosjekter, og de skal styrke kommunen som kravstiller til andre utbyggere. Miljøpartiet De Grønne mener kommunen må vise at den mener alvor med sine vedtak for å utvikle den klimakloke kommunen. I planutvalget nylig var det tverrpolitisk enighet om at fossilfrie byggeplasser er bra, mens andre tiltak for å få Kommunegård-prosjektet til å skinne som et forbildeprosjekt ser ut til å sitte lenger inne. Å løfte dette prosjektet ytterligere vil være bra for miljøet, bra for all videre utvikling av Bærum og bra for Bærum kommunes omdømme.