Fotocredit: Karl Braanaas

God idé med solceller

Miljø. Solceller på fasaden til Levre skole er en svært god idé, men beregningene til Bærums administrasjon halter litt.

16. januar, 2018

Av Svein Medhus (Bærum MDG, sivilingeniør), Ingar Sagedal Bie (medlem av kommunestyret og hovedutvalg barn og unge for Bærum MDG). (innlegget er publisert i Budstikka.no).

Eiendomsdirektør Kristine Horne oppgir i Budstikka 8. januar at nedbetalingstiden for solcellene er på 27,5 år og at solcellene dermed ikke er lønnsomme da dette «overstiger solcellenes levetid på 25 år».

Det er imidlertid slik at solceller ikke slutter å virke bare fordi garantitiden på 25 år er utløpt. Forventet levetid er nok nærmere det dobbelte, noe mange hytteglade bæringer kan bekrefte med sine små, men fortsatt fungerende solcelleanlegg fra 70-tallet.

Det nye skolebygget har store, flate takarealer som egner seg godt til mye mer solceller. Disse trenger ikke bygge mer enn drøyt 20 cm og burde ikke gi problemer for begrensninger i byggehøyden.

På et takmontert solcelleanlegg er det mulig å komme ned mot ti års nedbetalingstid.

Vi synes taket på skolen også skal dekkes med solceller nå fordi det er klimasmart og øker lønnsomheten av solstrøminvesteringen. I det minste må det legges ledige kabelrør slik at en senere installasjon blir billig og enkel.

To faktorer gjør det statistisk mer sannsynlig at du selv installerer solceller på ditt tak. Det ene er at du er elbileier, og det andre er at det er synlige solceller i området der du bor. En flott solcellefasade kan dermed stimulere til at det blir flere solstrømprodusenter i Bærum.

MDG støtter fullt ut at opsjonen på solceller integrert i fasaden på nye Levre skole blir benyttet. Det er både klimaklokt, lønnsomt og en pådriver for nye grønne jobber.