Fotocredit:

Et mer klima- og miljøbevisst Bærum

Mye har endret seg i norsk politisk debatt etter at Miljøpartiet De Grønne ble representert på Stortinget. Ordene klima, miljøvennlig, utslipp, energiressurser og fornybar dukker ofte opp i Budstikkas debattsider. Det er blitt politisk korrekt å mene noe om klodens tilstand og kommunens luft.

– Debattinnlegg i Budstikka av 1.kandidat Nikki Schei og 3.kandidat Ingar Sagedal Bie

20. august, 2015

Mye har endret seg i norsk politisk debatt etter at Miljøpartiet De Grønne ble representert på Stortinget. Ordene klima, miljøvennlig, utslipp, energiressurser og fornybar dukker ofte opp i Budstikkas debattsider. Det er blitt politisk korrekt å mene noe om klodens tilstand og kommunens luft.

I Miljøpartiet De Grønne (MDG) er vi naturligvis svært glade for denne endringen. At også Høyres kommunestyrerepresentanter skriver om temaet, er gledelig, men når Terje Hegge 11. august hevder at Bærum er en klima- og miljøbevisst kommune, må vi protestere.

Bærum er ikke en klima- og miljøbevisst kommune. Hverken kommunestyret eller administrasjonen. Befolkningen er kanskje miljøbevisst? Hvis bevisstheten om klima og miljø hadde vært betydelig, ville ikke E18 vært «en av de største miljøutfordringene i vår kommune», som Hegge skriver. Da ville folk for det meste ha parkert bilene sine hjemme. Kø ville ville vært løst ved en rekke tiltak, men ikke ved å bygge bredere vei. Da ville kollektivtilbudet vært flerdoblet og prisene lavere. Bussene ville gå på batteri eller hydrogen, og kommunenes egne tjenestebiler ville nullutslippsbiler. Bærum Høyre ville ikke ha snakket om at nye gang- og sykkelveier må vente til 2030 når ny E18 står ferdig, for ny E18 ville ikke vært aktuell, kanskje bortsett fra enkelte endringer hvor veien legges under bakken for å åpne mot sjøen. Hadde Bærum vært miljøbevisst, ville kommunen hatt en forpliktende klimaplan. En slik plan som flere andre kommuner har, som sier noe om hvor mye utslipp som skal kuttes. Gjerne en plan ordføreren kan skryte av, så hun slipper å skryte av ett energieffektivt kontorbygg med solceller på taket.

Hegge skriver om fornybare energikilder som «ofte kan være lønnsomme». På lang sikt er alltid fornybar energi lønnsom, mens fossil energibruk er svært ulønnsom. Kommune og stat kan bidra til å øke den kortsiktige lønnsomheten, samtidig som Bærum kommune kan stille radikale krav overfor utbyggerne. Til nå er det utbyggerne som har styrt kommunestyret (varaordførerens egne ord på Bekkestua bibliotek 21. oktober 2014).«Vi ønsker ingen radikal omveltning som skaper motstand mot nødvendige endringer,» skriver Hegge. Her er antakelig kjernen ved problemet. Hvis vi skal «overlate jorden til neste generasjon i minst like god stand som i dag» som Hegge skriver, må det radikale
omveltninger til. I MDG tror vi faktisk at slike tiltak vil være populære, for mange forstår alvoret og mange liker å se at det gjøres tydelige grep når naturens tilbakemeldinger er såpass klare som de er. I den grad noen tiltak blir upopulære, får vi håpe at det går over,
slik det gjorde med røykeloven.

Hvis Høyre mener alvor med sine ord Det Grønne Skiftet, regner vi med deres støtte til å utforme og etterleve den klima- og miljøplan Bærum trenger.