En grønnere skole for fremtiden

Fotocredit: Bildet er tatt av Alexas_Foto fra www.pixabay.com

Vi i Bærum MDG har store ambisjoner om å sette et grønt preg på Bærumsskolen i årene fremover, skriver gruppeleder for Bærum MDG i Budstikka 26. november.

 

2. desember, 2019

Men hva er egentlig grønn skolepolitikk? Kjernen i det vi ønsker å oppnå er at skolen skal hjelpe barn og unge til å bli trygge og selvstendige mennesker med gode forutsetninger for å mestre utfordringene livet byr på, og at de rustes godt til å drive fremtidens bærekraftige samfunn. Da trengs både essensielle fagkunnskaper og andre ferdigheter og erfaringer.

Bærumsskolene har oppnådd svært gode resultater i tester av elevenes faglige kunnskaper. Det synes vi er bra. Det er likevel noen utfordringer knyttet til det store fokuset på kunnskapstester.

For mye målstyring, testing og rapportering hindrer lærere i å gjøre jobben sin. Altfor mange ser tilbake på barneskolen uten å være overbevist om at lærerne så dem, brydde seg om dem og ønsket dem vel. Da trengs det mer tid til hver enkelt elev for å øke trivselen og forebygge utenforskap og mobbing.

I disse dager lanserer Regjeringen nye læreplaner under paraplyen Fagfornyelsen. Vi mener Fagfornyelsen er et stort skritt i riktig retning, med blant annet mer satsing på praktiske og estetiske fag, større fordypning, mer læring gjennom lek og innføring av nye og aktuelle tverrfaglige temaer som bærekraftig utvikling og livsmestring.

Det nye temaet «bærekraftig utvikling» kan i tillegg gi oss noen nye muligheter. Vi har svært mye kompetanse om bærekraft i næringslivet, forskningen og frivilligheten i Bærum som kan trekkes inn i et samarbeid for å gi elevene aktuell kunnskap om klima, miljø og natur. Vi har også et av landets største naturmangfold. Dette kan vi bruke til å bli en foregangskommune innen opplæring i dette viktige temaet, noe vi også foreslår i budsjettbehandlingen.

Andre viktige standpunkter vi har er: Vi vil verne om barns fritid og ikke innføre heldagsskole, vi er i utgangspunktet imot å slå sammen skolekretser, men vil beholde nærskolene, og vi vil øke voksentettheten i skolene.

Også antall helsesykepleiere må økes, og særlig i ungdomsskolen. Nesten en tredel av alle jenter i 10.-klasse i Bærum har symptomer på depresjon, viser en fersk undersøkelse. Helsesykepleierne har mange oppgaver, og i praksis viser det seg at de ikke er i stand til å møte det store behovet for veiledning og bistand til elevene. Vi foreslår derfor å øke bevilgningene slik at hver ungdomsskole skal få én heltidsstilling for en helsesykepleier. Det vil forebygge fravær, motvirke utenforskap og press og gi færre utfordringer knyttet til depresjon og rus blant ungdom.

Det er mye bra som skjer i Bærumsskolen, og både skoleledelsen og skolene har svært mange engasjerte og kompetente mennesker som gjør en solid innsats for barna våre. Det vi trenger er en dreining bort fra skolen som en resultatbasert «kunnskapsfabrikk» til det skolen er ment å være: Et sted hvor våre barn og unge får både den nødvendige kunnskapen og den øvrige ballasten de trenger for å mestre livets utfordringer. Dét er grønn skolepolitikk i et nøtteskall.