Eiendomsskatt i Bærum?

– Av Liv Baggerånås, 4.kandidat til kommunestyret –
Regjeringen gikk til valg på bla. redusering av skatter og avgifter. Det kan fort føre til
redusering av velferdssystemet, som så mange land misunner oss. Nå går debatten om eiendomsskatt, et ukjent fenomen i Bærum. Fredag 13. mars sto det på lederplass i Budstikka: ”Eiendomsskatt er neppe noe trumfkort i den forestående
valgkampen.”

Jeg må tenke på Jacob Margido Esps alter ego, fru Flettfrid Andresens uttalelse om atombomben: ”Jeg har ingenting i mot atombomben i og for seg, den passer bare ikke her!”

Nylig ble eiendomsskatten gjeninnført i Bergen, etter at det blå byrådet først hadde fjernet den, fordi kommunen trengte midler til uløste oppgaver, selv om det ikke ”passet”.Ordføreren i Asker uttalte mandag 9. mars til Dagens Næringsliv at mange Oslo-bedrifter vil flytte til Asker, dersom Oslo innfører eiendomsskatt, les: dersom AP kommer til makten. Mon det? Eiendomskatt?

NHO-direktør Kristin Skogen Lund er positivt innstilt til eiendomsskatt. Onsdag 11. mars uttalte hun til Dagens Næringsliv: Vi må begynne å bruke pengene på å investere i bedrifter og arbeidsplasser, ikke i hus og hytter. For å klare en slik endring anbefaler NHO-direktøren at regjeringen endrer skattesystemet, slik at investering i bolig skattlegges like hardt som investeringer i aksjer og bedrifter. Omleggingen kan for eksempel skje ved innføring av eiendomsskatt.

Mange bæringer betaler eiendomsskatt til andre kommuner der de har hytter. 341 av landets 428 kommuner har faktisk eiendomsskatt, den bidro i 2013 til 8,9 milliarder i samlede inntekter. Bærum har mange uløste oppgaver foran omstillingen til en grønn og bærekraftig fremtid, og ingen må tro at omstillingen er kostnadsfri. Eiendomsskatt kunne løse mange av oppgavene Bærum kommune må håndtere for å være på parti med kommende generasjoner.

La oss ikke derfor avskrive eiendomsskatt før nytte og ulemper er grundig utredet.