Fotocredit: Bengt Säll

Drømmer for Bærum

 

Politikk. Dette er min tredje høst i kommunestyret i Bærum.

25. november, 2017

Av Ingar Bie, kommunestyrerepresentant Miljøpartiet De Grønne, Bærum
(innlegget er publisert i Budstikka.no)

 
Som én av tre representanter for Miljøpartiet De Grønne har det vært en spennende opplevelse å presentere en politikk og et parti som velgere og andre politikere har vært nysgjerrige på, og noen ganske skeptiske til.

For meg har det vært en bratt læringskurve, og den vil antagelig fortsette å være bratt hele perioden. Venner spør meg: «Hvordan går det med politikken?» «Får dere noen innflytelse?»

I MDG mener vi ikke at Bærum styres som Hellas, på vei mot en økonomisk katastrofe. Bærum er veldrevet på så mange vis, med trygge økonomiske marginer og en svært kompetent administrasjon. Vi som er politikere, kan se og høre hvor ivrige rådmannen og hans avdelingsledere er etter å ta signaler og innspill fra partiene.

Likevel går ting frustrerende treigt! Hvorfor henger vi etter på viktige områder når vi har krefter og kompetanse til å gå foran?

Med tre representanter kan ikke MDG forvente å få med seg kommunestyret på alle våre forslag, heller ikke de viktigste, mest radikale. Vi må bare fortsette å uttrykke dem og håpe at de andre partiene, næringslivet og summen av tilgjengelige fakta drar i riktig retning.

Etter to og et halvt år har debattene i rådhuset og formuleringene fra Rådmannen endret seg. Klima er blitt et viktig ord. Ønsket om å være en «klimaklok kommune» er blitt sterkt.

«Vi må gjøre det som har effekt, og droppe symbolpolitikken,» sier Morten Skauge i Høyre. Det er jo fantastiske ord. Utfordringen fremover er å bli enige om hva som har effekt og hva som bare er symboler.

 • Vil det ha effekt å lage et klimabudsjett/-regnskap som gjør det mulig å tallfeste hva vi vil og sjekke om vi oppnår det?

 • Vil det ha effekt å bruke god slump penger på å hjelpe borettslag til å få på plass ladepunkter?

 • Vil det ha effekt å stimulere folk til å kjøre mer enn én i hver bil?

 • Vil det ha effekt å stimulere til mindre kjøttspising, eller vil en kjøttfri dag i alle kommunens kantiner bare være symbolpolitikk?

 • Vil det ha effekt å få ned energiforbruk i samtlige kommunale bygg?

 • Vil det ha effekt å få opp energiproduksjon (solceller, for eksempel) i samtlige kommunale bygg?

 • Vil det ha effekt å begrense bruk av betong, enten ved å bygge mer i tre eller beholde mest mulig av betongen når bygg rehabiliteres?

 • Er det å satse offensivt på kollektivtrafikken eller å bygge «Miljøvei» for 40 milliarder kroner som er symbolpolitikk?

 • Vil det ha effekt på Bærums befolkning hvis de frivillige organisasjonene får mye mer midler til å drive sitt arbeid?

 • Vil det ha effekt på norskkunnskapene i barnehagen hvis det er flere voksne som har tid til å sitte og snakke med barna, lese for dem og gi dem oppmerksomhet?

 • Vil det ha effekt på tilgangen til fagfolk hvis det ble flere lærlingeplasser i kommunen vår?

 • Ville det hatt effekt på bilbruken i kommunen hvis Sandvika Storsenter ikke fantes – eller var litt mindre?

 • Vil det ha effekt på matproduksjonen hvis vi slutter å bygge boliger og parkeringsplasser på resten av matjorda vår?

 • Ville det hatt effekt på kommunen om MDG hadde litt flere representanter i kommunestyret?