Digitalisering som gjør oss fattigere?

Fotocredit: Trine Jødal

I Miljøpartiet De Grønnes prinsipprogram kan man lese: «Samfunnets viktigste oppgave er å sikre at barn og unge utvikler seg til skapende mennesker med selvtillit og selvinnsikt og med forståelse og vilje til å ta ansvar for seg selv og sine omgivelser»

6. november, 2018

Av Ingar Bie, Miljøpartiet De Grønne, kommunestyrerepresentant Bærum. Debattinnlegg i Budstikka.no

Digitalisering i skolen må ikke føre til mindre voksenkontakt for elevene, men mer.

I hovedutvalg barn og unge og i kommunestyret har vi stemt for læringsbrett (nettbrett) og for bruk av andre teknologiske hjelpemidler til pedagogisk og logistisk bruk.

Vi tror informasjonstilfanget og automasjonen er goder. Vi støtter også at innføring av nye verktøy følgeforskes. Vedtakene i kommunestyret må hele tiden kunne være gjenstand for kritiske blikk og må kunne reverseres hvis de viser seg å ha for mange negative følger.

Effektivisering er en av hensiktene med å bruke teknologi. Hvorfor skal vi effektivisere? Jo, for å få mer ut av skattekronene. Bedre tjenester, bedre skole, bedre samfunn.

Er det da gunstig at effektiviseringen fører til færre voksne i skolen? Hvis læreren med læringsbrettene lettere kan tilpasse undervisningen, bør det da føre til at det er færre lærere? Hvis elevene i teorien kan få tilgang på all verdens bøker i læringsbrettene, bør bibliotekene og bibliotekarene bli borte?

Hvis de gamle og syke kan overvåkes med pulsmålere og sensorer, er det bra, men det betyr ikke at gamle og syke ikke har behov for menneskelig omsorg. Forskning viser at jo mindre voksenkontakt barna har, jo mer urolig adferd viser de. Den urolige adferden som enkelte barn viser mer av enn andre, forstyrrer ikke bare dette barnets mulighet til å lære, men også barna omkring.

De Grønne vil sterkt motsette seg tendensen hos administrasjonen og Høyre til å fjerne voksne fra skolen. Vi trenger lærere, helsesøstre/-brødre, bibliotekarer, vaktmestere og assistenter.

Den digitale skolehverdagen kan frigjøre lærerne slik at de får bedre tid til å snakke med elevene, og skolebibliotekene trengs som en prestasjonsfri sone.