Fotocredit: Karl Braanaas, Budstikka

Det skjer ting i kommunestyret!

MDG har det første halvåret levert nesten 50 forslag i formannskap, kommunestyret og i hovedutvalgene.

31. august, 2016

Det kan til tider oppfattes som om MDG ikke gjør noe særlig i Bærum kommunestyre. Vi skal nok innrømme at vi til tider ikke har vært like flinke på å fortelle hva vi gjør, men at vi gjør noe, det er det ikke noe tvil om.
I løpet av det første halvåret 2016 har våre MDG representanter fremmet nesten 50 forslag i de utvalg og komiteer som vi sitter i. To tredjedeler av sakene som vi har fremmet forslag til er relatert til miljø- og klimaspørsmål og til bruken av areal i vår kommune. Dette arbeidet skal vi fortsette med og være enda mer tydelig utad på hva vi faktisk gjør!
Det overordnede kanskje aller viktigste spørsmålet som vi fikk med oss formannskap og kommunestyre på er at arbeidet som klimapanelet skal gjøre og levere forslag på i høst, skal foreslå reduksjoner av lokale klimautslipp i Bærum! Videre har vi fått med oss et samlet politisk Bærum på forbedringer av sykkelsatsingen, det kommer ny sak på nyåret 2017, arealbruk rundt kollektivknutepunkter, muligheten for Bærum som en takstsone osv.
Vil du vite mer nøyaktig hva vi gjør, da ta kontakt med gruppeleder Nikki Schei.