De nominerte til kommunevalget 2019

Fotocredit: MDG. Fra venstre: Rasmus Hanson, Cristin Xiaojun Liu, Nikki Schei, Kim Zimmer, Ingri Zeiner-Henriksen, Hans Rugset. Signe Bakke Johannessen var ikke tilstede.

Nominasjonsmøte i Bærum MDG har valgt sine kandidater til kommunevalget 2019

21. november, 2018

På nominasjonsmøtet 20. november ble det etter hvert noen omrokkeringer på opprinnelig nominasjonsliste. De 6 første kandidatene er forhåndkummulerte, som vil si at de får et ekstra stemmetillegg i kommunevalget.

Følgende kandidater fra Bærum MDG kan du stemme på ved kommunevalget 2019:

1. Nikki Schei, 56 år, rådgiver
2. Signe Bakke Johannessen, 26 år, student
3. Kim Zimmer, 64 år, dugnadsarbeider
4. Cristin Xiaojun Liu, 28 år, gründer
5. Hans Rugset, 47 år, advokat
6. Ingri Zeiner-Henriksen, 60 år, psykologspesialist

7. Rasmus Hansson, 64 år, biolog
8. Margareth Bentsen, 65 år, kommunikasjonsrågiver
9. Ingar Sagedal Bie, 58 år, lærer
10. Andrea Helene Bjærke, 38 år, tolk
11. Line Normann Jærnes, 42 år, fysioterapeut
12. Liz Paulsen, psykiatrisk sykepleier
13. Håvard Tunheim, 37 år, gründer
14. Britt Hveem, 64 år, biolog
15. Lars Frøyd, 34 år, sivilingeniør
16. Anne Winther Rasmussen, 55 år, musikkterapeut
17. Sigurd Evensen, 39 år, lege
18. Jørn Strømholm, 55 år, gründer
19. Olivier Maison-Blanche, 40 år, senior financial advisor
20. Ellen Bachmann, 47 år, virksomhetsleder Batteriet, Kirkens Bymisjon
21. Thomas Mo Willig, 32 år, sivilingeniør
22. Torbjørn Endal, 60 år, miljøentreprenør
23. Ellef Blakstad, 66 år, veterinær
24. Siv Endresen, 57 år, designer og økonom
25. Geir Kokkvoll Engdahl, 35 år, teknologidirektør
26. Tale Skage Torjussen, 30 år, informasjonsrådgiver
27. Erlend Johansen, 49 år, seniorrådgiver
28. Kari Myklebost, 65 år, uføretrygdet
29. Tore Bach-Gansmoe, 67 år, lege
30. Svein Medhus, 55 år, elektronikkutvikler
31. Hilde Kokkvoll, 65 år, pensjonist
32. Christian Grorud, 60 år, energi- og miljørådgiver
33. Åse Thorvik, 61 år, sivilingeniør
34. Eirik Skodbo, 55 år, konsulent
35. Per F. Jørgensen, 58 år, spesialrådgiver energi og miljø
36. Liv Baggerånås, 74 år, pensjonist

En stemme til Bærum MDG, er en stemme for økt livskvalitet, til dyrene og naturen. Utdrag fra prinsipprogrammet (pdf-dokument):

    Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt.

    Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.