De nominerte til kommunevalget 2019

Fotocredit: MDG. Fra venstre: Rasmus Hanson, Cristin Xiaojun Liu, Nikki Schei, Kim Zimmer, Ingri Zeiner-Henriksen, Hans Rugset. Signe Bakke Johannessen var ikke tilstede.

Nominasjonsmøte i Bærum MDG har valgt sine kandidater til kommunevalget 2019

21. november, 2018

På nominasjonsmøtet 20. november ble det etter hvert noen omrokkeringer på opprinnelig nominasjonsliste. De 6 første kandidatene er forhåndkummulerte, som vil si at de får et ekstra stemmetillegg i kommunevalget.

 

Følgende kandidater fra Bærum MDG kan du stemme på ved kommunevalget 2019

 • Nikki Schei, 56 år, rådgiver
 • Signe Bakke Johannessen, 26 år, student
 • Kim Zimmer, 64 år, dugnadsarbeider
 • Cristin Xiaojun Liu, 28 år, gründer
 • Hans Rugset, 47 år, advokat
 • Ingri Zeiner-Henriksen, 60 år, psykologspesialist
 • Rasmus Hansson, 64 år, biolog
 • Margareth Bentsen, 65 år, kommunikasjonsrågiver
 • Ingar Sagedal Bie, 58 år, lærer
 • Andrea Helene Bjærke, 38 år, tolk
 • Line Normann Jærnes, 42 år, fysioterapeut
 • Liz Paulsen, psykiatrisk sykepleier
 • Håvard Tunheim, 37 år, gründer
 • Britt Hveem, 64 år, biolog
 • Lars Frøyd, 34 år, sivilingeniør
 • Anne Winther Rasmussen, 55 år, musikkterapeut
 • Sigurd Evensen, 39 år, lege
 • Jørn Strømholm, 55 år, gründer
 • Olivier Maison-Blanche, 40 år, senior financial advisor
 • Ellen Bachmann, 47 år, virksomhetsleder Batteriet, Kirkens Bymisjon
 • Thomas Mo Willig, 32 år, sivilingeniør
 • Torbjørn Endal, 60 år, miljøentreprenør
 • Ellef Blakstad, 66 år, veterinær
 • Siv Endresen, 57 år, designer og økonom
 • Geir Kokkvoll Engdahl, 35 år, teknologidirektør
 • Tale Skage Torjussen, 30 år, informasjonsrådgiver
 • Erlend Johansen, 49 år, seniorrådgiver
 • Kari Myklebost, 65 år, uføretrygdet
 • Tore Bach-Gansmoe, 67 år, lege
 • Svein Medhus, 55 år, elektronikkutvikler
 • Hilde Kokkvoll, 65 år, pensjonist
 • Christian Grorud, 60 år, energi- og miljørådgiver
 • Åse Thorvik, 61 år, sivilingeniør
 • Eirik Skodbo, 55 år, konsulent
 • Per F. Jørgensen, 58 år, energi- og miljørådgiver
 • Liv Baggerånås, 74 år, pensjonist

En stemme til Bærum MDG, er en stemme for økt livskvalitet, til dyrene og naturen.

Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

- Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt.