Byrom skal være for mennesker, ikke biler!

Folk og frihet skaper gode byrom.

26. august, 2015

– Debattinnlegg i Budstikka av 2.kandidat Signe Bakke Johannessen –

I veien der jeg vokste opp, var det forbudt med biler. Gangveien skulle være til for barna, som skulle slippe å ta hensyn til biler under leken. Barna var svært fornøyd med denne ordningen. Resultatet ble vi fikk være innovatørene og utviklerne av det offentlige rommet i nabolaget.

Asfalten brukte vi til offentlig kunst i førsteklasses krittstil, etableringen av en fiktiv
travløpsbane, gateteater for foreldrene, loppemarked, paradis og vannkrig. Én gang prøvde
vi forgjeves å lage vår egen elv ved å helle ut bøtter med vann øverst i bakken. Poenget er altså ikke at barn nødvendigvis er de beste stedsutviklerne, men at innovasjon og folkeliv trenger rom å vokse i. Gir vi folk rom, vil det stimulerer til å utvikle ideer. Tiltak nummer én for å skape et godt byrom, bør derfor være å gi folket og næringslivet noen blanke ark i det urbane landskapet, der de selv kan tegne sin by.

Et effektivt middel for å skape rom, er å minimalisere tilstedeværelsen av biler. Biler har en
funksjon, men tar uforholdsmessig stor plass. To biler er en liten butikk, én bil tilsvarer to
trær, tre biler er en platting for uteservering. I resten av verden ser vi eksempler på innbyggere som lager bibliotek ut av gamle telefonkiosker og parsellhager midt i byen. De Grønne vil la lignende prosjekter prege Sandvika, sammen med flott natur og møteplasser det ikke skal koste skjorta å benytte.

I Sandvika Øst kjører det for øyeblikket biler gjennom gågata. Dette er en selvmotsigelse i seg selv. Dessuten gjør det sentrum til et utrygt sted for barn og lufta dårligere for alle generasjoner. Gaten det er snakk om er blant annet en passasje til Rådhuset, et av byens flotteste bygg. Den har kjempepotensiale som kafé- og møteplass, om det bare hadde vært plass til uteservering. Når bilene får dominere på denne siden av elva, er det få grunner igjen til ikke å ta turen på Storsenteret i stedet. Skal vi virkelig trenge å gå inn dit for å slippe å handle blant kjøretøy? Når skal vi for alvor investere i resten av byen og trekke folkemengdene ut for å se elva, sola og parken?

Miljøpartiet De Grønne Bærum vil gå langt i å legge til rette for kreative byrom i Bærum. I Sandvika, på Bekkestua, på Stabekk og i alle de lokale sentrene der folk bor. Vi vil prioritere
dette fordi områdene vi beveger oss i hver dag bør være av den oppløftende typen, som en
del av et helhetlig arbeid for bedre folkehelse og livskvalitet. Kanadiske forskere har pekt på
en positiv sammenheng mellom tettheten av trær i nabolaget og opplevelsen av å være frisk. Selv om enkeltstudier som denne neppe bør legges til grunn for en hel byplan, er det ikke grunn til å betvile at trær er bedre enn biler for helsa. Å være ute henger ofte sammen med å være i fysisk aktivitet, som igjen fremmer folkehelse. Derfor bør vi gi innbyggerne innbydende utearealer.

Noen ganger må man gi slipp på et gode for å få tilgang til et annet. Å kunne kjøre bil gjennom Rådmann Halmrasts vei er et gode jeg vil gi fra meg når som helst for å gjøre plass til den byen jeg drømmer om. Det kan være et godt sted å begynne.