Bruken av Fossum Bruk

Det er ikke bra å lage en ny miniby på Fossum.

Budstikka 21.10.2010 forteller om uttalelser Odd Reinsfelt har kommet med om Fossum. Høyre har prøvd å kjempe fram at det skal bli boliger der industriområdet Fossum Bruk ligger
i dag. De fikk vedtatt dette i kommunestyret 23.4. mot de ti stemmene til Venstre, SV og Rødt (og altså med støtte fra AP, FrP, KrF og PP). Det har ikke blitt gjennomført ennå fordi Fylkesmannen hadde innsigelser mot kvaliteten på planene. Og bra er det. Dette forslaget fortjener nemlig motbør.

I kommunestyremøtet kom den mulige ordførerkandidaten Krog med en begrunnelse som var ytterst tynn. ”Jeg ser frem til et unikt boområde med ikke næring og tunge lastebiler på vei opp den veien”, sitert fra kommunens hjemmeside. Det holder ikke mål å synse om hvor ”unikt” området kommer til å bli. Angående det å slippe tungtrafikk, kan man spørre om boligspørsmålet på Fossum avgjør dette.

Fossum er et fint område å drive idrett og friluftsliv i, noe jeg selv har gjort mang en gang. Stedet har også en interessant historie som industristed. De er heldige, de som allerede bor der. Nå etableres imidlertid ikke lokalsamfunn på samme måte som før, da de vokste opp rundt perifere industriarbeidsplasser. På grunn av miljøhensyn har det i det siste vært en uttalt strategi at boligbygging skal skje der det finnes tilknytning til såkalte kollektivknutepunkt.

I et svar til Fylkesmannen går altså Reinsfelt nå direkte vekk fra dette prinsippet. Det er oppsiktsvekkende. Finnes det noen fagfolk som går gode for dette? Nylig blei utvidelse av Rykkinn senter godkjent i kommunestyret, blant annet fordi politikerne gleder seg til en forlenging av Kolsåsbanen dit. Tilgangen på t-banedekning var også hovedargumentet når det gjaldt utbygginger ved Jar stasjon og Gjønnes stasjon i 2009. Og argumentet er riktig. Ordføreren prøver seg nå med at busstilbudet vil bli godt nok til å demme opp for trafikkveksten. Jeg har ikke sett noen faglige vurderinger her, men er høyst usikker på om et busstilbud alene dekker behovene.

Å kreve kollektivknutepunkt vil gi ”store problemer med å løse boligspørsmålene i Akershus”, skriver Reinsfelt videre. Hvilke boligspørsmål i Akershus? I fylket sett under ett finnes det mer enn nok av steder å bygge. Og ser man Bærum under ett, bygges det også ei rekke andre steder. Noen steder er allerede nevnt, Franzefossbyen og Fornebu kan også nevnes. Ser man på Reinsfelts utrettelige engasjement for baneløsning til Fornebu, virker Fossum-synspunktet spesielt: På Fornebu må man for all del ha en egen baneløsning eller ”superbuss” – på Fossum trenger ikke en gang boligene ligge nær t-banen.

Reinsfelt prøver riktignok å bevise at Fossum har t-banedekning likevel, etter å først ha sagt at det ikke trengs. ”Med gjengs norsk avstandsbedømmelse” er det nemlig kort vei til Røa sentrum og stasjoner på Røabanen, skriver Reinsfelt. Nærmeste stasjon er vel Ekraveien, og en måling av avstanden fra Ekraveien til Fossum bruk på internett (Yahoo Maps), forteller at det er omtrent 1800 meters avstand!

Hva slags ”norsk avstandsbedømmelse” snakkes det om? På landet er det slik: Da jeg tok bussen hjem fra en Gudbrandsdalen-tur nylig, gikk det på noen ungdommer som tok bussen en time til Lillehammer for en skarve sentrumstur med kinobesøk.

I Stor-Oslo er det derimot slik, ifølge rådmannens egen redegjørelse for utbygging i Kilenveien (Fornebu) i vår: ”Transportøkonomisk Institutt anbefaler at en i planleggingen

ikke bruker større avstander enn 300 meter mellom holdeplasser/knutepunkt og boliger. Større avstander enn 300 meter medfører mindre bruk av kollektivtilbudet, og villigheten til å benytte kollektivtilbudet avtar betraktelig med lengder over 300 meter”. Påstandene om kort avstand til det ene og andre er altså spesielle.