Bruk mer ressurser på bibliotekene

Fotocredit: Bildet er tatt av StockSnap fra Pixabay

Vi vil satse mer på bibliotekene! Både folkebibliotekene og skolebibliotekene har mange viktige funksjoner i lokalsamfunnet. Les mer i vår listekandidat Ingar Sagedal Bies leserinnlegg i Budstikka. 

8. september, 2019

Andreas Lønes Narum spør i Budstikka 3. september hvilke av de politiske partiene i Bærum som vil prioritere bibliotekene. Med en viss rett kan nok alle partiene svare positivt på dette spørsmålet, men ikke alle har støttet MDGs ulike forslag når det gjelder bibliotek, hverken skolebibliotekene og bemanningen av disse eller bibliotek på Bærums Verk.

Både i Hovedutvalg barn og unge (BAUN) og i kommunestyret er jeg nok blant dem som har mast mest om bibliotekenes betydning disse fire årene. Bibliotek passer svært godt inn i MDGs tanke om møteplasser uten pengekrav og medlemskap. Også mindre filialbibliotek, som det på Høvik, kan med små midler bety mye for både kultur, kunnskap og sosialt fellesskap. Ved å bruke mer ressurser på bibliotekene kan slike effekter økes.

Digitaliseringens effektivisering av bibliotekdriften bør ikke tas ut ved nedbemanning, hverken i skolebibliotekene eller de offentlige bibliotekene. I stedet kan nettopp digitaliseringen være et bidrag til å gjøre skolenes bibliotek tilgjengelige for offentligheten.

Da MDG etterspurte slike synergier for fire år siden i BAUN, ble det avvist med begrunnelse om problem med uvedkommende inn i skolen. I dag er det signaler om at nye skoler skal bygges med sambruksmuligheter av ulike slag. Store, gode skolebibliotek kan bli offentlige bibliotek for de deler av kommunen med litt avstand til Bekkestua og Sandvika. På den måten kan også de nye, store skolene få noe av den samme lokale betydningen som Hammerbakken skole har for miljøet i Løkenhavna.

Gode boksamlinger, lett tilgjengelig, er svært viktig, men bibliotek er også mye mer. MDG er glassklar i sin prioritering: Vi vil ha mer.