Fotocredit:

Boliger for unge i Bærum

Det er vanskelig å skaffe seg den første boligen i Bærum. Derfor ønsker vi i MDG å ta noen politiske grep. Debattinnlegg i Budstikka av 3. kandidat Liv Baggerånås.

18. august, 2015

Lederartikkelen i Budstikka 10. august berører et viktig tema: Det er nærmest umulig for de unge i Bærum å komme inn på boligmarkedet i dag, uten hjelp. Men problemet
gjelder dessverre ikke bare de unge.

Det er naturligvis å håpe at de unge – ”generasjon prestasjon”, med nasjonale prøver og gode resultater i bagasjen – vil få godt betalte jobber og romslig økonomi etter hvert som de vokser til, og på sikt kunne bo bedre enn i starten. Men noen skal også fylle viktige funksjoner i samfunnet som er mindre godt betalt, og bli lærere, frisører, omsorgsarbeidere, osv.

Situasjonen i Bærum er at for eksempel svært mange lærere bor i Oslo, fordi det er for dyrt å bo i Bærum. Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for at folk skal ha mulighet til både å jobbe og bo i Bærum. Derfor er det fint om OBOS kan bygge leiligheter på Fornebu som åpner for å få flere inn i markedet, og det er positivt om en forenkling i planarbeidet, slik regjeringen foreslår, vil bidra til billigere boliger.

Men problemet med det trange boligmarkedet i Bærum er ikke utbyggernes, det er kommunens ansvar, og kan bare finne sin løsning gjennom tydelige politiske prioriteringer. Eksempler kan være flere ungdomsboliger, tomter til ABBL, krav til boligmiks i nye utbyggingsområder, mer areal- og kostnadseffektiv småbyutvikling osv.

En stor og robust kommune som Bærum burde selv kunne ta styring med utviklingen i boligmarkedet, og stille strengere krav til utbyggerne, slik at vi kommer ut av den situasjonen vi er i nå. Det blir en av de viktige sakene MDG vil prioritere, når vi kommer inn i kommunestyret etter valget.