Bil i Sandvika sentrum

Nylig uttalte Morten Larsen, 2. nestleder i Bærum Høyre, at han vil åpne for biltrafikk mellom rådhuset og teateret i Sandvika, der det i dag er gågate. Gågata kan synes kort og uviktig, men Larsens utspill bør drøftes i en større sammenheng.

Hvorfor skal biltrafikken slippes til? Jo, for å gjøre gamle Sandvika mer attraktivt for handlende, mener Larsen. Mange av butikkene der har nemlig tapt seg i konkurransen med det enorme Sandvika Storsenter over elva, viser det seg. I april 2008 skreiv den samme Larsen at åpninga av Sandvika Storsenter har hatt “ingen negativ virkning på vårt tradisjonsrike tettsted. Heller stikk motsatt”. Nå har han tydeligvis ombestemt seg. Gågata er nemlig ikke lett nok “tilgjengelig”, oppgir han som grunn, og flere biler utenfor inngangsdørene ville være en “håndsrekning” til de næringsdrivende som holder ut i gamle Sandvika.

Riktignok gikk hans parti i spissen for å tillate utbygging av Sandvika Storsenter. Da senteret åpna etter ombygging i oktober 2007, som Skandinavias største (!) målt i antall butikker, skjedde det ifølge Budstikka under den “reneste halleluja-stemning” der Odd Reinsfelt “hyllet” utbygger Olav Thon. De fleste skjønner vel at det å først hylle Sandvika Storsenter for så å ville satse på den andre sida av elva, er selvmotsigende og uansvarlig. Hva hvis Sandvika sentrum styrkes på bekostning av Sandvika Storsenter? Vil man da ty til enda mer bilbruk som en løsning for å senteret opp igjen? Man må regne med at senteret presser på for dette. I Budstikka i august 2008 tok for eksempel tidligere storsenterdirektør til orde for å favorisere bilene – et innspill som i hans øyne skulle gjøre byen mer attraktiv. Byplanleggere vil forhåpentlig kaste et slikt forslag i bøtta som avleggs. Larsens utsagn om at biler kan “skape mer liv” i ei gågate ved å ”synes i bybildet” låter på sin side ulogisk og søkt.

Det skal sies at Høyre har gjort en fin innsats ved å stoppe høyhus-bonanzaen (og da mener man hus med 20-25 etasjer) i Sandvika. Noe slikt ville ført Sandvika som by galt av sted – forhåpentlig innser man at det samme gjelder forslaget om flere biler i sentrumsgatene.