Bærum – en klimasinke

Fotocredit: Knut Bjerke

Bærum kommune vedtok sin klimastrategi 28. februar 2018.

21. desember, 2018

Av Hans Rugset, 5. kandidat for Bærum MDG til kommunevalget 2019. Debattinnlegg i Budstikka.no.

Ambisjonene er høye: «Bærum skal bli en ledende klimakommune i Norge». Dessverre står hverken de konkrete målene eller foreslåtte tiltak i stil med ambisjonene.

En av de konkrete målsettingene er å redusere totale klimautslipp i Bærum med 40 prosent frem til 2030. Dette er lite ambisiøst mål sammenlignet med andre. Asker nylig vedtatt et mål om 55 prosent, mens Stavanger og Oslo har mål om henholdsvis 80 og 95 prosent.

Den største utfordringen i Bærum er utslipp fra veitrafikk. Den klart største enkeltkilden er E18. Bærum burde derfor være en pådriver for å få redusert trafikken på både eksisterende vei og den planlagte nye E18 så mye som mulig, gjerne i samarbeid med Asker og Oslo. Elbiler løser ikke problemet alene.

Kollektivtilbudet er ikke godt nok til å erstatte en så stor del av biltrafikken at vi får en drastisk reduksjon av utslippene. Særlig mangler det gode alternativer på tvers av kommunen. Dette har vært påpekt i mange år, men det har skjedd svært lite. Her må kommunen være langt mer offensiv i sin tilnærming til fylkets og Ruters prioriteringer.

Videre har kommunen en egen sykkelstrategi som er til behandling i disse dager. Strategien er langt fra ambisiøs nok til at befolkningen vil se på sykkel som et reelt alternativ til bilen for de daglige gjøremålene.

Det er lagt opp et påfallende lavt tempo i bygging av sykkelveier. I tillegg er midlene for 2018 for en stor del ikke brukt.

Etter at Bærums klimastrategi ble vedtatt har FNs klimarapport vist oss at klimaendringene er langt mer dramatiske enn vi har antatt. Vi må handle raskt, og tiltakene må være drastiske.

Klimastrategien skal revideres i 2019. Da bør målene, tiltakene og prioriteringene helt klart skjerpes i klimaets favør.