Årsmøtet 2020: inspirert av Jens Ulltveit-Moe

Fotocredit: Hans Rugset

Følger du med i nyhetene, har du kanskje fått med deg at Jens Ulltveit-Moe har markert støtte til Miljøpartiet De Grønne. Det var derfor med glede og forventning mange av oss kom til Bærum MDGs årsmøte i Sandvika for å høre næringslivslederen innlede om klimakrise og Det grønne skiftet. Årsmøtet valgte også nytt styre for Bærum MDG det neste året.

31. januar, 2020

– Jeg så etter den typiske MDGer da jeg kom hit, startet Ulltveit-Moe med å si, og fortsatte med at han ikke hadde funnet denne i møtelokalet i Kunnskapssenteret. Han syntes han så all slags mennesker som hadde møtt opp til årsmøtet.

I sitt foredrag spekket med fakta, grafer og oppdatert forskning, kunne Ulltveit-Moe tilbakevise at klimakrisen var «noe venstresiden hadde funnet på». At klimaet alltid har endret seg, ga han derimot skeptikerne rett i.

- Ja, det har alltid endret seg, men den endringen i CO2-nivå vi ser nå, er noe helt nytt. Det vil ikke gi oss 1,5 graders temperaturøkning, og heller ikke 2 grader. Hvis alle landene gjør som de ble enige om i Paris-avtalen vil vi få 2,4 graders oppvarming forklarte Ulltveit-Moe. Han la til at han ikke hadde tro på at alle ville gjennomføre det de hadde avtalt, og at en oppvarming med 3 grader i løpet av de neste 80 år er det mest sannsynlige.

-I NHO og særlig i Norges Bank er de bekymret. De frykter et finansielt sjokk som følge av klimakrisen og brått endrede oljepriser, sa Ulltveit-Moe. Han mente at næringslivet var en viktig aktør i Det grønne skiftet, men at markedet generelt er for kortsiktig.

-Signalene kommer for sent. En kvotepris på 50 dollar for et tonn CO2 kunne antakelig løst problemet, foreslo Ulltveit-Moe. En annen løsning så han i samarbeidet i EU.

-EU er ambisiøse! Nå har de vedtatt 50-55% reduksjon i utslipp. De øker utslippskuttene raskere enn Norge greier å følge med. I Norge ser vi at industrien har halvert sine utslipp, mens transport og særlig landbruk henger etter. Ulltveit-Moe la til at nøkkelen til omstilling ligger blant annet i å få folk til å forstå at omlegging betyr endring, men ikke i betydningen verre, bare annerledes.

-Klimakrisen er ikke at vi har en snøfri januar i Oslo-gryta, men at vi kan få 100 millioner klimaflyktninger som strømmer nordover. Det blir en utfordring. De kommer fra Afrika og Asia som er de verdensdelene med lavest CO2-utslipp per innbygger. Endringene koster, men det dyreste av alt er å gjøre ingenting, avslutter MDG-vennen Jens Ulltveit Moe.

 

Nytt styre

Etter Ulltveit-Moes inspirerende innledning gikk årsmøtet gjennom dagsorden, der det blant annet ble valgt nytt styre bestående av (f.v): Avin Khadir, Randi Myhre (leder), Thomas Land, Kim Zimmer, Ellef Blakstad. Samt Ane Reinan,Silje Sinding (Grønn Ungdom, vara), Johannes Alming Daleng (vara) og Nils-Otto Negård (vara). 

Årsmøtet vedtok også to nye resolusjoner: T-banering i Bærum og reduksjon av matsvinn. Les mer om disse i egen sak.