Årsmøte i Bærum MDG

Alle medlemmer er hjertelig velkommen, og får å ha stemmerett skal du ha betalt kontingent i 2015 eller 2016. Hvis du er nyinnmeldt har du stemmerett dersom kontingenten er betalt senest 2 uker før møtet.

Fra årsmøtet kommer å behandle vanlige årsmøtepunkter som valg av nytt styre og en liten politisk workshop.
Innledningen i år holdes av partiets generalsekretær Lars Gaupset som kommer for å snakke om og diskutere de mulighetene og utfordringene vår eventyrlige utvikling gir for partiet og partiorganisasjonen.
Vi håper at du og mange andre medlemmer også kommer til et sosialt og viktig møte (med veldig enkel bevertning).
Ønsker du sakspapirer eller annen informasjon, ta kontakt med styreleder Kim Zimmer.

Vel møtt!