Åpne valglokalet 06.30

Fotocredit: Petter Sørnæs

Valg 2019. Hvor mange timer demokrati har vi råd til?

26. september, 2018

Av Signe Bakke Johannessen, Kolsås, kommunestyrerepresentant for Bærum MDG. Debattinnlegg i Budstikka.no.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å åpne valglokalene i Bærum klokken 06.30 under neste års fylkes- og kommunevalg.

Det vil vi gjøre for å tilrettelegge for mennesker som har lyst eller trenger å stemme før arbeidsdagen begynner. Såpass skylder vi befolkningen når vi bare har én valgdag.

De andre partiene i kommunestyret vil ikke å strekke seg lenger enn til åpning klokken 08.00, fordi de mener vårt tidspunkt vil være en for stor belastning for valgfunksjonærene. Argumentet er at de praktiske utfordringene er for store. Vi mener de er overkommelige.

Demokratiet vårt deles gjerne inn i fire kanaler, der valgkanalen har lavest terskel for deltagelse. For mange er valgdagen toppunktet i deres demokratiske syklus. Derfor kan det ikke overvurderes hvor viktig det er at terskelen for å stemme er så lav som mulig.

Valgloven pålegger oss å stenge klokken 21.00 på kvelden. Den hindrer oss derimot ikke å åpne grytidlig og tilrettelegge for mennesker som helst vil stemme før jobb. Utvidede åpningstider handler om beleilighet. For selv om valgdagen for flere representerer et toppunkt, er det ikke nødvendigvis et høydepunkt for alle.

Vi vet at færre stemmer når det er dårlig vær. Praktiske hindringer er altså nok for å drepe stemmelysten. Vår oppgave som forvalter av demokratiet, er å eliminere disse hindringene.

Ved å åpne før jobbtid, respekterer vi at folk vil bruke ettermiddagen på noe annet enn å stå i valgkø. Andre alternativer, som å trene eller handle eller være hjemme med barna, kan være høyst reelle for flere.

Om vi får både et morgenrush og kveldsrush, vil det kanskje jevne ut deltagelsen og skape mindre kø. Det kan gi ytterligere positive konsekvenser for deltagelsen.

Om vi tar utgangspunkt i dagens løsning med kun ett skift – som er hårreisende langt – for valgmedarbeiderne, kan man forstå skepsisen mot å utvide skiftet ytterligere. Å dele opp dagen i to skift er derfor nødvendig. Egentlig er det merkelig at det ikke er gjort allerede for å sikre forsvarlig energinivå når stemmene skal telles opp. To skift vil minske belastningen på dem som bidrar til gjennomføringen av valget og i tillegg maksimere mulighetsrommet for å avlegge sin stemme.

Selvsagt vil dette koste mer enn i dag, men sammenlignet med å ha oppe to dager (som våre venner i Oslo) er det en smart mellomløsning både praktisk og økonomisk.

Med tanke på at flere anser det som symbolsk tungt å stemme på selve valgdagen, kan man faktisk mistenke at man får mer ut av disse morgentimene enn å ha oppe hele søndagen.

På valgdagen er vi alle likeverdige borgere av demokratiet. Én stemme er én stemme. Da kan vi ikke være fornøyd før vi har nådd 100 prosent valgdeltagelse.

Å åpne lokalet 06.30 er et tiltak vi bør prøve ut. Om ikke annet, har vi utvidet vårt demokratiske handlingsrom med 2,5 timer.

- Praktiske hindringer er altså nok for å drepe stemmelysten. Vår oppgave som forvalter av demokratiet, er å eliminere disse hindringene. - Signe Bakke Johannessen, kommunestyrerepresentant for Bærum MDG