Fotocredit: Karl Braanaas

Å score mål i klimakampen

Tiltak. Forrige uke kom den gledelige nyheten om at vi kan ha bedre tid enn vi fryktet i kampen mot klimaendringer.

13. oktober, 2017

 

Av Signe Bakke Johannessen, Kolsås, kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bærum
(innlegg publisert i Budstikka.no)

Så god tid som Bærums rådmann foreslår å ta seg, har vi imidlertid ikke.

Om det skal være noe vits i å ha en klimastrategi, er vi nødt til å strekke oss lenger for å endre adferd. I år har det kommet flere viktige dokumenter som beskriver Bærums ansvar i omstillingen mot et fossiluavhengig samfunn. Før sommeren kom Klimapanelets råd, kanskje timet med den hensikt at vi skulle glemme dem før Rådmannen la frem sin klimastrategi. Førstnevnte peker på transport og bygg som åpenbare verstinger på Bærums liste med klimagassutslipp. Rådmannen fulgte opp rapporten på en god måte, men kommer dessverre ikke helt i mål med sine foreslåtte tiltak. Som Arsenal-supporter er jeg vant til å se et lag som spiller himla god fotball, men ikke greier å score mål. Det er lett å få den samme følelsen av klimaarbeidet i Bærum kommune. Det blir fort mye presisjon i problembeskrivelse, men mangel på å dra selve klimagasskuttene i land. I fotballen er det laget som scorer mest, som vinner, uavhengig av skitten taktikk eller noble hensikter. Gode hensikter hjelper oss heller ikke i miljøarbeidet, om vi ikke leverer på å endre adferd.

Av forslagene på bordet som er svært gode, finner vi et klimafond på 32 millioner kroner og en sykkelsatsning som begynner å se seriøs ut. Det er også svært positivt å se at det satses stort på Fornebu som nullutslippsområde innen 2027. Om bare Fornebu hadde vært en miniatyr av verden! Dette betyr dessverre mindre når man ikke tør å ta tak i det største problemet: privatbilismen. Det er kanskje derfor Rådmannen ikke tror vi blir et lavutslippssamfunn før i 2050 og ikke får til mer enn 30 prosent kutt innen 2030. Dette er så puslete mål så langt inn i fremtiden at det er mulig for minst to kommunestyrer å ignorere dem. Klimakrisen er derimot ikke noe som skal løses av andre folk, til andre tider, på andre steder. Den skal løses av oss, her og nå. Skal vi vinne kampen, er det for sent å spille god fotball i 80. minutt.

Signe Bakke Johnnessen - foto Privat

Klimakrisen er derimot ikke noe som skal løses av andre folk, til andre tider, på andre steder. Den skal løses av oss, her og nå.

Bilen er et enkelt og åpenbart sted å starte, ettersom transport er den størst utslippskilden i Bærum. Både produksjon av bil og bruk av bil forurenser. Bilbruk er behagelig, men individuelt eierskap av bil er uklokt fordi bilen mesteparten av tiden står ubrukt. Enten det er i privat garasje eller på offentlig parkeringsplass, er parkering en plassbruk som ikke kan forsvares i sammenheng med klimavennlig fortettingspolitikk og sosial forvaltning av fellesarealer. Så lenge kommunen insisterer på å holde parkeringsavgiften nede, er p-plasser heller ingen god inntektskilde.

Det er derimot enorm potensiell gevinst i å gå over til å kjøpe mobilitet (med taxi, bane, tog og så videre). Ved dette minsker vi behovet for antall biler i bruk og på sikt etterspørselen etter den utslippsintense produksjonen av transportmiddelet (som har vært bakgrunn for kritikk av elbil som løsning). Dessuten kan det gi bedre trafikkflyt på veien, ved å samle fire bilister i én bil og redusere kø. Dette forutsetter at vi også blir bedre på samkjøring. Det er jo kjent at de beste fotballstjernene spiller hverandre gode.

I tillegg må vi selvsagt redusere bruken av bil, ved å benytte rask skinnegående trafikk og sykkelkjøring. For å få til dette, må vi selvsagt snu konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport. Dette hviler i stor grad på nasjonale tiltak som redusert billettpris og økt kvalitet på tilbudet, men kommunen er ikke uten makt i spørsmålet. Kommunen kan sette i gang holdningsarbeid og iverksette økonomiske virkemidler som økt p-avgift. Vi kan tilrettelegge for samkjøring på den ene siden og bli strengere med parkeringsnormen ved nybygg på den andre siden. Det er viljen som setter grenser for mulige tiltak.

Når det kommer til arbeidet med Klimaklok kommune, kommer vi aldri på toppen av tabellen ved å ignorere bilen. For å score mål i klimakampen, må vi kvitte oss med spillere som lager dårlig miljø. Privatbilismen var kanskje en stjerne før, men med tiden må alle legge opp. Bærum kommune må tørre å endre sin formasjon før alle andre i verden har gått foran oss.