Ber kommunen ansatte egen person til å passe på insekter

Fotocredit: Photo on Visualhunt

MDG i Bærum ønsker å gjøre kommunen til en foregangskommune når det gjelder å ta vare på insektene. Publisert i Budstikka 7. april. 

– Bærum skal være en foregangskommune for insekter og truede arter, sier Hans Rugset i Bærum Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Partiet ønsker å fremme forslag til flere tiltak for å hjelpe de små krypene i kommunen. Ifølge Rugset er Bærum et «hotspot» for truede arter.

Partiet mener at et av de viktigste tiltakene i kommunen vil være å stanse bit-for-bit utbyggingen av urørt natur, nærnatur og matjord. og stille skjerpende krav til utbyggere om vern og etablering av nærnatur tilpasset insekter.

Etablering av blomsterenger og stoppe med visse typer sprøytemidler er også på agendaen. I tillegg vil de styrke kommunens kompetanse med naturmangfoldsstillinger.

– En slags konsulent. En ressurs i saker som omhandler arealpolitikk og drift av kommunens parker og områder.

De ønsker å fremme forslaget så fort som mulig.