Vi har bare én jordklode!

Fotocredit: CC0
Alle er deltakere i det «grønne» skiftet, som også er et bevissthetsskifte. Hvert land, hver region, hvert lokalsamfunn og hvert enkelt menneske gjør sine prioriteringer. Dessverre kommer veldig ofte prioriteringen av livsgrunnlaget langt ned på den listen, enda man innerst inne vet at uten et bærekraftig livsgrunnlag, intet fremtidig liv.

Vi har bare én jordklode og alle er en del av den. Kloden rister kraftig på seg for tiden, og sier i fra til oss på måten vi behandler den – hvordan vi behandler jorden, naturen, dyrelivet og hverandre. Vi driver rovdrift på livsgrunnlaget vårt, og utnytter og forbruker flere ganger jordens tåleevne. Dette forårsaker at liv dør kontinuerlig pga. våre handlinger. Dyrarter forsvinner, planter forsvinner, marka og vannet forurenses, luften tetter seg til med helsefarlige partikler, globale vann- og luftstrømmer endres – alt i et rasende tempo. Vi holder faktisk på å sagen over den «grønne» grenen vi sitter på; Livsgrunnlaget vårt er på vei til å kollapse, og mange av oss ser fortsatt ikke tegnene i tiden!

Heldigvis kan vi fortsatt snu utviklingen, men da MÅ vi bli vårt ansvar bevisst, og tørre å handle deretter. Dette gjelder globalt som lokalt, på makro- som på mikronivå, politisk som individuelt. Jo flere som bidrar, jo raskere vil jordkloden kunne oppnå en god økologisk balanse igjen. Men da må vi slutte å forurense på de utallige måtene vi forurenser på.

Alle vet at å rette opp skader, krever en tid med ekstra innsats og bruk av ekstra ressurser. Det er livsviktig at vi nå starter å gjøre de nødvendige handlingene, selv om dette i en periode kan være både upopulært, belastende og kostnadskrevende. Spørsmålet er om vi egentlig har noe valg, hvis vi fortsatt ønsker at jorden skal være et godt sted å bo med dets mangfold av liv og bærekraft?

Vi i MDG vet at ingenting skjer av seg selv! Det vil ikke bli annerlede og bedre ved å gjøre ting på den samme måten vi alltid har gjort. Vi vet at vi må gjøre ting på andre måter, for at livsgrunnlaget vårt igjen skal komme i en økologisk og bærekraftig balanse. Vi må handle annerledes enn hva vi er vant til for at jorden skal kunne fortsette å fø oss i generasjoner fremover. Vi trenger da mennesker som er innovative og kan «se» samfunnet med andre øyne. Vi trenger hjertevarme og empati! Vi trenger engasjement og entusiasme! Vi trenger håp for at dette vil vi klare å rett opp i!

Ved at vi tør å se realitetene i øyene, kan vi sammen legge hodene i bløt, ta kloke valg og prioritere de nødvendige handlinger som trengs å gjøres – koste hva det koste vil, for vi har en sterk anelse om konsekvensene ved å ikke gjøre noe med det. Løftet vi tar sammen, vil nødvendigvis bli tøft, siden vi ikke har klart å startet skikkelig opp ennå med den jobben. Vi i Miljøpartier de Grønne har brettet opp ermene, og er overbevist om at dette kan vi fikse hvis vi alle bidrar med det vi kan, og drar lasset i samme retning. Hvordan vil vi egentlig ha det på «den andre siden» av den «grønne» korridoren vi er inne i? Kan vi forenes om noen grunnleggende verdier, som kan være en visjon for en bedre verden? Hvor trår vi? Hvilke steg skal vi ta? Hva går vi mot? Den visjonen vil vi ha deg med på å lage!

Vår innsats nå vil gavne alt liv – både de som ser utfordringene, de som ikke ser dem ennå og de som ikke vil se hva som skjer med jorden. Våre fremtidige generasjoner vil nok undre seg og klart trekke frem hvem som virkelig var heltene i 21. århundret; De som registrert en negativ spiral i bærekraftutviklingen, tok anvar og gjorde alt de kunne for å få jordkloden på rett kjøl igjen.

 

Har du lyst å bli med på vårt bærekraftige team?

  • Bli medlem av Miljøpartiet de Grønne - meld deg inn! Vi trenger deg!
  • Skoler deg på Miljøpartiets politikk! Da blir du del av vårt viktige og spennende arbeide for å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Du kan da påvirke retning og innhold i politikken.
  • Støtt oss lokalt - Vipps til 537045. Blir vi synlige nok utad, kan vi kanskje klare å få sanket inn nok stemmer til å få 5 MDG'ere inn i kommunestyret i Bærum i 2019
  • Kjenner du noen som kan være villig å donere penger til valgkampen? Ta kontakt med dem eller oss! Det gir oss anledning til å markere oss enda bedre i den kommende valgkampen.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med en av oss i styret eller i kommunestyret.