Utkast til program for Bærum MDG 2019-23

Programutkastet er formet omkring 14 bærekraftsmål for Bærum, som er knyttet til FNs bærekraftsmål

22. oktober, 2018

Du finner programutkastet her: https://docs.google.com/document/d/1P1FnNdTjOid-qoyi5WCrwrjr_gSun8L62lKckNua1DA/edit?usp=sharing

Alle medlemmer har også fått en lenke for å kunne kommentere. Du kan også sende kommentarer og innspill på epost til baerum@mdg.no

Du kan også debattere og kommentere i facebook-gruppen «Bærum MDG frivillige og ressurspersoner». Er du ikke medlem av denne gruppen ber du om å få bli det.

Programkomiteen med Christine Bangum, Rasmus Hansson, Nikki Schei og Kim Zimmer håper du liker mye av det vi har foreslått, og at vi får en fin debatt som forbedrer forslaget.