Takstsoner til besvær

-Innlegg av Kim Zimmer i Budstikka –

Dobbel pris for Fornebu-pendling fra vest.

Kan kreativ tenking om soneinndelingen til Ruter redusere køene på E18? Sannsynligvis. Det er 20.000 arbeidsplasser på Fornebu og flere kommer. De fleste pendler dit. Nesten samtidig. Fornebubanen er fortsatt en drøm de aller fleste kjemper for. Inntil videre er det stort sett buss og bil som gjelder for pendlerne.

Ruter har bidratt med hyppige bussavganger mellom Oslo og Fornebu, en båtrute og en rushtidsrute (707) vestfra. For å stimulere kollektivbruken fra Oslo har de utvidet takstone 1 til å omfatte de østligste delene av Bærum. Alt dette er vel og bra. reisekort

MEN……..
Ved å flytte sone 1 inn i Bærum blir pendling fra Asker og Bærum til Fornebu nesten dobbelt så dyr fordi reisen krysser en sonegrense. Man kan diskutere hvordan prising påvirker adferd, men halv pris gjør ofte en forskjell. Og hvorfor skal 19 minutter fra Sandvika være dobbelt så dyr som 22 minutter fra Oslo sentrum? Eller 41 minutter fra
Asker dobbelt så dyrt som 45 minutter fra Tonsenhagen?

Køene på E18 er et problem. Å fjerne noen hundre biler fra køen er miljømessig smart og samfunnsøkonomisk fornuftig. Og det er ganske lett.Smart City Bærum har laget en god analyse av reisemønsteret til dem som jobber på Fornebu. Den bekrefter at mange pendler fra vest og nord, og at disse primært kjører bil. Prosjektet foreslår mange gode tiltak for å effektivisere arbeidsreisene. De har ikke behandlet prisdiskrimineringen av Asker- og Bærumspendlerne.

Løsningen? At BÅDE sone 1 og sone 2V omfatter østre Bærum med Fornebu. Da pendler man innenfor en sone og betaler laveste pris både vestfra og østfra. Tiltaket kan besluttes på neste styremøte i Ruter. Skulle det være praktiske problemer er det mange dyktige teknologer på Fornebu som kanskje trår til på en dugnad?