Styre og utvalg 2020

Fotocredit: Fra venstre: Avin Khadir, Randi Myhre, Thomas Land, Kim Zimmer, Ellef Blakstad. Ikke tilstede: Ane Reinan, Nils-Otto Negård, Johannes Alming Daleng og Silje Sinding

På årsmøtet i 2020 ble det valgt nytt styre, valgkomité og revisor.

2. februar, 2020

Styremedlemmer:

 • Randi Myhre, leder
  Epost: myhre.randi@gmail.com
  Tlf: 922 52 963
 • Kim Zimmer
  Epost: kimz621@hotmail.com
  Tlf: 928 97 621
 • Ellef Blakstad, kasserer
  Epost: eb@vetnett.no
  Tlf: 922 80 315
 • Ane Reinan, medlemsansvarlig
  Epost: ane.reinan@gmail.com
  Tlf: 900 55 322
 • Avin Khadir, sekretær
  Epost: avinkhadir@gmail.com
  Tlf: 464 20 801
 • Thomas Land, SoMe/Web
  Epost: thomas@bbv.no
  Tlf: 415 42 380

  Varamedlemmer:

  • Nils-Otto Negård
  • Johannes Alming Daleng, SoMe/Web
  • Silje Sinding

  Valgkomité

  – innstiller til nytt styret 2021

  • Hans Rugset
  • Signe Bakke Johannessen
  • Ingri Zeiner Henriksen

  Revisor

  • Geir Kokkvoll Engdahl