Styre og utvalg 2019-2020

Fotocredit: Jorn S. - Fra venstre: Randi Myhre, Ellef Blakstad, Ane Reinan, Kim Zimmer, Liv Baggerånås og Hans Rugset. Innfelt: Ingri Zeiner-Henriksen

På årsmøtet i 2019 ble det valgt nytt styre, valgkomité og revisor.

28. januar, 2019

Styremedlemmer:

 • Kim Zimmer, leder
  Epost: kimz621(at)hotmail(dot)com
  Tlf: 928 97 621
 • Ingri Zeiner-Henriksen
  Epost: ingrizeih(at)gmail(dot)com
  Tlf: 959 01 860
 • Ellef Blakstad, kasserer
  Epost: eb(at)vetnett(dot)no
  Tlf: 922 80 315
 • Randi Myhre
  Epost: myhre(dot)randi(at)gmail(dot)com
  Tlf: 922 52 963
 • Hans Rugset
  Epost: hrugset(at)live(dot)com
  Tlf: 926 64 470
 • Ane Reinan
  Epost: ane.reinan(at)gmail(dot)com
  Tlf: 900 55 322

Varamedlemmer:

 • 1. Tore Bach Gansmo
  Epost: bachg(at)online(dot)no
  Tlf: 932 68 963
 • 2. Signe Bakke Johannessen
  Epost: signe(dot)bjo(at)hotmail(dot)com
  Tlf: 984 08 492
 • 3. Ingar Sagedal Bie
  Epost: ingarsbie(at)gmail(dot)com
  Tlf: 913 82 148
 • 4. Liv Baggerånås, medlemsansvarlig
  Epost: liv(dot)baggeranas(at)online(dot)no
  Tlf: 995 58 895

Valgkomité

– innstiller til nytt styret 2020

 • Liv Baggerånås
  Epost: liv(dot)baggeranas(at)online(dot)no
  Tlf: 995 58 895
 • Ingar Sagedal Bie
 • Margareth Bentsen

Revisor

 • Geir Kokkvoll Engdahl