Styre og utvalg 2021

På årsmøtet i 2021 ble det valgt nytt styre, valgkomité og revisor.

10. februar, 2021

Styremedlemmer:

 • Randi Myhre, leder
  Epost: myhre.randi@gmail.com
  Tlf: 922 52 963
 • Kim Zimmer, kasserer
  Epost: kimz621@hotmail.com
  Tlf: 928 97 621
 • Thomas Land, sekretær
  Epost: thomas@bbv.no
  Tlf: 415 42 380
 • Johannes Alming Daleng, SoMe/Web
 • Mali Konstad Brødreskift
 • Benedicte Gyllensten
 • Jens Ulltevit-Moe

Varamedlemmer:

 • Nils-Otto Negård
 • Hans Heen Sikkeland
 • Ane Reinan

Valgkomité

– innstiller til nytt styret 2022

 • Hans Rugset
 • Ane Reinan
 • Nikki Schei

 

Revisor

Ellef Blakstad