Støtt oss!

Vi er et lite parti med god politikk, men begrensede økonomiske midler. Vi satser på et gjennombrudd i høstens valg, og om vi får inn representanter i kommunestyre eller fylkesstyre, vil vår økonomi forbedres vesentlig. Dette vil sette oss i en langt bedre posisjon foran neste stortingsvalg. Men vi er avhengig av støtte fra deg som medlem, eller sympatisør for å få til et godt valg. Vi trenger penger til trykking av materiell, betaling av avgift til standplass og andre valgkamputgifter.

Støtt Bærum MDG direkte med donasjon til kontonr. 1254.05.69361 (Bærum Miljøpartiet De Grønne). Alle pengene øremerkes høstens valgkamp.