grafikk: vindmøller
Fotocredit:

Programarbeid: bli med du også!

NÅ er tiden for å engasjere seg i den grønne politiske dugnaden. Vi arrangerer blant annet uformelle cafemøter hvor vi kan diskutere programmet og komme med endringsforslag.

6. september, 2016

Den aller viktigste delen av programutformingen skjer fram til 31 oktober. Nå kan vi alle si hva vi mener og påvirke hvilket forslag Programkomiteen legger fram for beslutning på Landsmøtet våren 2017. Du kan engasjere deg på mange måter:

Uformelle kafe-møter i samarbeid mellom Bærum og Asker MDG.

På følgende tider vil minst en fra styret være tilstede for å jobbe med utvalgte deler av programmet, diskutere og samle synspunkter med andre som kommer innom.

  1. Tirsdag 20.9 Baracoa Sandvika kl 18-20              Tema: Vårt livsgrunnlag
  2. Mandag 3.10 Egon Asker kl 18-20                        Tema: Klima og transport
  3. Onsdag 5.10 Baracoa Sandvika kl 19-21              Tema: Grønn økonomi
  4. Torsdag 13.10 Egon Asker kl 19-21                       Tema: Asyl- og innvandring
  5. Tirsdag 18.10 Baracoa Sandvika kl 18 – 20            Tema: Energipolitikk

Programverksteder i regi av Akershus MDG.

Mandag  19 september og mandag 10 oktober arrangerer Akershus MDG åpne møter om arbeidsprogrammet. Møtene blir trolig på partikontoret i Hausmannsgata 19. Følg med på nyhetsbrev, facebook og hjemmesider for nærmere informasjon.

Grønne programtreff i regi av Oslo MDG.

Oslo MDG arrangerer programtreff fortløpende som tar opp ulike.  Følg Oslo MDG på Facebook eller meld deg inn i en av Facebook-gruppene i pkt 4 for å følge med på hva som arrangeres.

Facebook-debatter

Mange velger å lufte synspunktene sine i våre «interne» Facebook-grupper. Blant de mest aktuelle er:

Be om å bli medlem hvis du vil engasjere deg gjennom disse kanalene.

Foredragserie «Hva innebærer det grønne skiftet?»

på Eldorado bokhandel 12 og 14 september kl 16-20

Direkte innspill til programkomiteen

Engasjer deg i debatten på MDGs hjemmesider: https://www.mdg.no/program.

I høringssvaret er det rom for generelle innspill, kommentarer til innledningstekster og konkrete endringsforslag til handlingspunkter. Vær gjerne så konkrete som mulig. Er det noe du mener savnes i utkastet eller noe som er overflødig? Husk at det her er snakk om prioriteringer.

Høringssvar sendes til program@mdg.no innen 31. oktober.

 Mal for høringssvar finnes her

Ønsker du å gå på et av de åpne møtene i Akershus eller Oslo, men nøler fordi du ikke kjenner så mange? Gi et hint på baerum@mdg.no eller tlf 928 97 621 så går vi sammen.