Årsmøtet i Bærum MDG har vedtatt arbeidsprogrammet for 2019-23.

De Grønne har formulert 14 bærekraftsmål for Bærum som  bygger på FNs 17 bærekraftsmål. Disse målene oppsummerer innholdet i en bærekraftig framtid, det nærmeste vi kommer en global grunnlov. Regjeringen har forpliktet Norge til målene.  Dette skal også være grunnlaget for utviklingen av et bærekraftig Bærum, og MDG trekker utviklingen i riktig retning med nødvendig kraft og mot.

14 bærekraftsmål for Bærum

 • Gode nabolag, mennesker og natur i sentrum
 • Klimatiltak som kutter nok utslipp
 • Vern Bærums natur, reparer det vi har ødelagt
 • Mindre ulikhet
 • Et helsefremmende samfunn
 • Ren fjord og levende bekker
 • Folk først i trafikken
 • Forbruk og produksjon må bli bærekraftig
 • Miljøvennlig mat, ta vare på jorda og bøndene
 • Oppvekst og utdanning for en grønn verden
 • Rikt kulturliv og meningsfull fritid
 • Frihet til å være seg selv
 • Fremtidsrettet næringsstrategi for Bærum
 • Vi trekker lasset sammen

Resten av dokumentet beskriver bærumsmålene i mer detalj og hvordan vi vil oppnå dem.