Jens Ulltveit-Moe kommer – kommer du?

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til Bærum MDG sitt årsmøte torsdag 30. januar kl 18.00 på Kunnskapssenteret i Sandvika. Jens Ulltveit-Moe holder et innlednings-/inspirasjonsforedrag på årsmøtet.

13. januar, 2020

Jens Ulltveit Moe er investor og næringslivsleder som er opptatt av næringslivets bidrag til den nødvendige omstillingen til et bærekraftig samfunn. Han har selv satset lenge på “grønne” investeringer gjennom sitt selskap UMOE. Han har vært president i Norges Rederiforbund og NHO og er nå styreleder i blant annet Shift (tidligere Norway 203040) som organiserer næringslivets klimaledere, og i Cicero. JUM er aktiv i samfunnsdebatten og en pådriver for større innsats i klimapolitikken. Han kjemper, som oss, for en kunnskapsbasert politikk og han bidrar på mange måter til utvikling og formidling av klima- og miljøkunnskap. Gavemild er han også og har bl.a gitt 70 millioner til etablering av et såkalt klimahus i Oslo, som skal formidle forskningsbasert kunnskap om global oppvarming, med fokus på barn og ungdom.

I den lokale klimadebatten i Bærum er JUM kanskje mest kjent som leder for Bærum kommunes klimapanel som i 2016 ga viktige innspill til utviklingen av klimastrategien i Bærum. Han var også med i Arbeiderpartiets klimapanel i 2014 og vet mye om hvor lang veien kan være fra kunnskap til handling i politikken. Dessverre turte ikke det politiske flertallet i Bærum (les: Høyre) å gjennomføre de litt radikale, men kloke og velbegrunnede anbefalingen fra Klimapanelet. Det alene er grunn god nok til at Bærum trenger et sterkt og aktivt MDG. Vi trenger også et sterkt og klarsynt næringsliv som går foran og gjennomfører nødvendig forandring.