Fotocredit:

Har vi plass til flere flyktinger

–  Leserinnlegg i Budstikak, av 4.kandidat Liv Tømmerånås –

 

5. september, 2015

Ja, mener Miljøpartiet De Grønne, vi har både plass og råd til å ta i mot flere, hvis vi har vilje til det. Solidaritet er grunnleggende for grønn politikk. Miljøpartiet De Grønne jobber for en rausere flyktningpolitikk og styrket rettsvern for asylsøkere.

Mennesker har til alle tider flyttet på seg når de ikke ser noen fremtid der de er, og med de nye folkevandringene har Norge gått fra å være et ”utvandringsland” til et ”innvandringsland” på relativ kort tid. Norge er internasjonalt kjent for sin humanitære innsats på mange områder, og etter 2. verdenskrig har vi i tur og orden tatt i mot ungarere, grekere, chilenere, vietnamesere osv., etter hvert som statskupp, kriger og katastrofer har drevet dem på flukt. Nå er det særlig syrerne, som trenger vår hjelp.

Noen av dem vi har snakket med de siste ukene, mens vi har stått på stand og drevet valgkamp, har lurt på om Bærum har plass eller råd til å ta i mot flere flyktninger. Noen har også uttrykt bekymring over dem som blir sittende for lenge i asylmottak uten å få sin sak behandlet. Vi mener at rask saksbehandling og avklaring om hva ventetiden kan innebære når det gjelder skole, arbeid og norskopplæring er av vesentlig betydning for en vellykket flyktning- og integreringspolitikk.

I løpet av 2016 skal Norge som nasjon ta i mot i alt 14.000 flyktninger, inkludert de 3.000 syrerne, som det er politisk enighet om å gjøre en ekstra nasjonal dugnad for. Hvis Bærum skal ta sin del i forhold til folketallet, betyr det at vi neste år skal ønske ca. 340 nye innbyggere velkommen (hvorav 70 syrere). Generelt forventer man en vekst i Bærum på ca. 2.000 nye innbyggere hvert år, hvorav altså en mindre andel vil være flyktninger som trenger ekstra tilrettelegging.

Bærum har lang og god tradisjon for å ta i mot flyktninger, og mange av dem som vi allerede har tatt i mot i Bærum, og som vi også har snakket med på stand, skal bruke stemmeretten sin for første gang i år! Det er innvandrere som har vennet seg til høst og vinter, som har lært seg norsk, som har barn på skolen og fått seg jobb. De snakker med begeistring om å delta i det norske lokalsamfunnet gjennom en demokratisk prosess. Mange har dramatiske historier bak seg, og de aller fleste ville helst blitt boende i sitt eget land, nær sin egen familie, om de bare hadde kunnet.

Alle er enige om at det beste er å hjelpe mennesker så nær sitt eget land som mulig. Det er livsfarlig å flykte, og nærhet til egen kultur og eget språk gir trygghet. Men når flyktningeleirene er overfylte, ser vi i Miljøpartiet De Grønne det som helt naturlig å ta i mot dem som i sin nød har reist så langt, at de har kommet helt til Norge og Bærum.

Det er blitt en gjentatt klisjé å fremheve at Bærum er en rik kommune i et av verdens rikeste, frieste og mest demokratiske land. Men det er også sant, og derfor skal vi ta oss råd til å være gjestfrie overfor dem som trenger oss, og ta i mot dem i en atmosfære av omsorg og medmenneskelighet.

Snart er det kommunevalg. Du kan ikke stemme bort flyktninger, men du kan stemme inn Miljøpartiet De Grønne i Bærum – for et varmere og mer medmenneskelig samfunn!