Årsmøte i Bærum MDG

Torsdag den 5 februar holder Bærum MDG årsmøte. Som innleder har vi gleden å få besøk av nasjonal talsperson, og gruppeleder i Trondheim bystyre, Hilde Opoku.
mdg
Hun innleder årsmøtet på temaet «Hvorfor trenger vi et grønt Norge og hva gjør MDG for å få det til?»
Stedet er Kommunegården (Arnold Haukelandsplass, inngang til venstre for Sandvika bibliotek) og begynner med registrering og mingling fra kl. 18.30.

Forslag til møteagenda:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
5. Valg av to representanter til tellekorps
6. Styrets årsmelding
7. Regnskap for 2014
8. Budsjett for 2015
9. Årsplan for 2015
10. Presentasjon og vedtak Bærum MDGs visjon, Bærum 2050
11. Presentasjon og vedtak om Bærum MDGs arbeidsprogram 2015-2019
12. Uttalelser og eventuelle andre innkomne saker
13. Valg
• Styre
• Valgkomité
• Revisor
14. Møtets avslutning

Valgkomiténs innstilling ettersendes når den foreligger.
Hvis du er medlem å ikke har mottatt sakspapir, ta kontakt med leder Svein Medhus