Signe Bakke Johannessen

Kommunestyrerepresentant og medlem i utvalg MIK (Miljø, idrett, kultur), Student