Rasmus JM Hansson

7. kandidat, Daglig leder Handelens Miljøfond

Rasmus Hansson

Biografi:

Født i Oslo 1954. Bor i Bærumsmarka siste 33 år. Gift, har 3 voksne barn og 2 barnebarn.

Utdannelse innen biologi og internasj politikk + litt business adm. Arbeidet med diverse sider ved miljøforvaltning, -vern, -forskning, -kommunikasjon, -politikk, -aktivisme og næringsliv.

Er nysgjerrig, lærelysten og glad i å reise, men aller mest glad i naturopplevelser og friluftsliv.

 

Verv og aktiviteter i MDG:

Medlem siden 2013.

Stortingsrepresentant/parlamentarisk leder 2013 – 17.

Talsmann og sentralstyremedl. 2014 – 18.

Vara til MDG Viken styre 2019.

På 7. plass Bærum MDGs kommunevalgliste og i valgkamputvalg 2019.

 

Egenpresentasjon:

Ble engasjert i miljøpolitikk på -70-tallet da jeg skjønte at verken venstresida eller høyresida hadde vettuge svar på – knapt vettuge spørsmål om –  det største problemet menneskeheten allerede da sto overfor: Hvordan komme i gang med å basere menneskelig velferd på en samfunnsutvikling som ikke forutsetter at vi ødelegger jordas og vårt eget livsgrunnlag? Siden har jeg bare drevet med det, riktignok fra ganske mange sider av bordet, men altså en typisk monoman grønn fyr som er helt hekta bare på én enkeltsak: En god framtid for livet på jorda. Drivstoffet har hele tiden vært stor interesse for politikk og fornuft, og veldig stor interesse for og glede over natur.

Jeg er såpass naturvitenskapelig i hodet at jeg ikke helt forstår hvordan voksne mennesker kan late som de tror at vi kan produsere og bruke olje i mange tiår til, uten at det får konsekvenser som barnebarna våre vil hate oss for.

Jeg er såpass naiv at jeg ikke forstår hvorfor så mange av Norges fremste kvinner og menn kan være veldig bekymret over rapporter om at insekter, arter og mangfold forsvinner i vanvittig fart, samtidig som de synes det eneste fornuftige er å bygge ned enda mer natur.

Jeg er såpass innbitt optimist at jeg fortsatt tror menneskene kan gripe de store mulighetene vi faktisk har, og skape den grønne framtida som er mye bedre for mennesker og natur enn alternativene.

Jeg er tilstrekkelig lokalpatriot til at jeg mener at akkurat her i Bærum, kan akkurat vi som stort sett sitter aller, aller øverst på toppen av den globale kransekaka, gjøre en forskjell. Vi kan bruke det fine lokaldemokratiet vårt til å gjøre de grønne valgene først, til å vie oss selv og alle andre at det går an. Gjøre de grønne valgene hver eneste kommune i Norge og verden blir nødt til å gjøre, men som vi i Bærum har bedre muligheter til enn nesten noen andre.

Derfor stiller jeg på den krevende sjuende-plassen på Bærum MDGs liste i kommunevalget 2019.

 

Min visjon for Miljøpartiet De Grønne.

Miljøpartiet er det eneste partiet i Norge som tar ødeleggelsen av livsgrunnlaget vårt på ramme alvor og lar det være styrende for all politikk. De Grønne er det eneste partiet som er tydelige på at forvalteransvaret innebærer solidaritet med naturen, de andre dyrene og fremtidige generasjoner.

De Grønne er rampete, uredd og seriøse. Vi er gutten som roper at «keiseren har ingen klær», vi lytter og formidler kunnskap om tingenes faktiske tilstand og vi gjennomfører radikal, realistisk, liberal politikk basert på denne kunnskapen og skaper en ny fremtid.

De Grønne målbærer egen politikk og påvirker andre partiers tenking. De Grønne er blokkuavhengige og samarbeider med alle som deler våre verdier og prioriteringer og vil forsere den nødvendige omstillingen av samfunnet.

Min visjon for MDG i Bærum er at partiet blir en folkebevegelse for utvikling av Bærum til en foregangskommune på veien mot det bærekraftige samfunnet våre etterkommere fortjener og som bevarer gode, trygge liv for oss som bor her nå.