Medlems- og nominasjonsmøte

Dato: 20. nov 2018
Tid: 18-21
Sted: Kunnskapssenteret, rom 459, 4. etg

Kjære medlem i Bærum MDG
Både nominasjonskomiteen og programkomiteen har sluttført arbeidet sitt. Du bestemmer hvem som skal stå på listen vår ved kommunevalget i 2019, og hvilket program de skal gå til valg på.

Du inviteres med dette til medlemsmøte og nominasjonsmøte

Møtet er delt opp i 4 deler:

 • kl. 1800 forteller Anne Winther-Rasmussen om sine erfaringer med å gjøre hverdagen så plastfri som mulig, og gir deg ideer til hva du kan gjøre for å redusere ditt eget plastforbruk (denne delen er åpen for alle)
 • kl 18.30 tar vi en kort debatt om det nye programutkastet er offensivt nok til å løse plastproblemene i Bærum (denne delen er åpen for alle)
 • kl. 1900 Pause med servering av pizza og mineralvann
 • Kl. 1930 Nominasjonsmøte (for medlemmer)
 • Se kandidatliste og informasjon om programutkastet nedenfor.

  Styret og nominasjonskomiteen ønsker alle hjertelig velkommen!

  Fint om du gir beskjed om du kan komme til liv.baggeranas@online.no eller på SMS til 99558895, så vi får en peiling på hvor mange pizzaer vi skal bestille.

  ————————–

  Nominasjonslisten

  Komitémedlemmer har vært Liv Baggerånås (leder), Thomas Mo Willig og Britt Hveem

  1. Nikki Schei, 56 år, rådgiver
  2. Signe Bakke Johannessen, 26 år, student
  3. Kim Zimmer, 64 år, dugnadsarbeider
  4. Margareth Bentsen, 65 år, kommunikasjonsrågiver
  5. Rasmus Hansson, 64 år, biolog
  6. Ingri Zeiner-Henriksen, 59 år, psykologspesialist
  7. Jørn Strømholm, 55 år, gründer
  8. Hans Rugset, 47 år, advokat
  9. Line Normann Jærnes, 42 år, fysioterapeut
  10. Andrea Helene Bjærke, 38 år, tolk
  11. Ingar Sagedal Bie, 58 år, lærer
  12. Liz Paulsen, psykiatrisk sykepleier
  13. Håvard Tunheim, 37 år, prosjektkoordinator
  14. Britt Hveem, 64 år, biolog
  15. Lars Frøyd, 34 år, sivilingeniør
  16. Anne Winther Rasmussen, 55 år, musikkterapeut
  17. Sigurd Evensen, 39 år, lege
  18. Cristin Xiaojun Liu, 28 år, gründer
  19. Olivier Maison-Blanche, 40 år, senior financial advisor
  20. Ellen Bachmann, 47 år, virksomhetsleder Batteriet, Kirkens Bymisjon
  21. Thomas Mo Willig, 32 år, sivilingeniør
  22. Torbjørn Endal, 60 år, miljøentreprenør
  23. Ellef Blakstad, 66 år, veterinær
  24. Siv Endresen, 57 år, designer og økonom
  25. Geir Kokkvoll Engdahl, 35 år, teknologidirektør
  26. Tale Skage Torjussen, 30 år, informasjonsrådgiver
  27. Erlend Johansen, 49 år, seniorrådgiver
  28. Kari Myklebost, 65 år, uføretrygdet
  29. Tore Bach-Gansmoe, 67 år, lege
  30. Svein Medhus, 55 år, elektronikkutvikler
  31. Hilde Kokkvoll, 65 år, pensjonist
  32. Christian Grorud, 60 år, energi- og miljørådgiver
  33. Åse Thorvik, 61 år, sivilingeniør
  34. Eirik Skodbo, 55 år, konsulent
  35. Per F. Jørgensen, 58 år, spesialrådgiver energi og miljø
  36. Liv Baggerånås, 74 år, pensjonist

  ————————————————–

  Utkast til program for Bærum MDG 2019-23

  Programutkastet er formet omkring 14 bærekraftsmål for Bærum, som er knyttet til FNs bærekraftsmål. Du finner programutkastet her: https://docs.google.com/document/d/1P1FnNdTjOid-qoyi5WCrwrjr_gSun8L62lKckNua1DA/edit?usp=sharing

  Alle medlemmer har også fått en lenke for å kunne kommentere eller du kan også sende kommentarer og innspill på epost til baerum@mdg.no

  Du kan også debattere og kommentere i facebook-gruppen «Bærum MDG frivillige og ressurspersoner». Er du ikke medlem av denne gruppen ber du om å få bli det.

  Programkomiteen med Christine Bangum, Rasmus Hansson, Nikki Schei og Kim Zimmer håper du liker mye av det vi har foreslått, og at vi får en fin debatt som forbedrer forslaget.