Fra overforbruk til gjenbruk

Fotocredit: Jagoda Kondratiuk, free
Vi er storforbrukere av «ting». Mange er konstant på jakt etter den nyeste og beste «tingen», men kloden tåler ikke vår avhengighet til alle disse nye tingene.

Situasjonen er gjerne slik at vi allerede har den «tingen» som kan utføre det vi trenger å få utført, og har egentlig ikke behov for en ny. En «ting» vi ikke lenger trenger behandler vi ofte som avfall. Hvis «tingen» går i stykker, gidder vi vanligvis ikke å få den reparert, men kaster den og kjøper en ny. Å gi den bort, selge eller resirkulere oppleves ikke kult nok, eller oppleves for strevsomt (avhengig av verdien på tingen). Dermed velger vi minste motstands vei – den går rett og slett i søpla.

Vår kultur og økonomiske system presser oss til å stadig kjøpe nye «ting». En hovedårsak er fordi velstand er basert på økonomisk vekst, og økonomisk vekst er i alt for stor grad knyttet til kjøp av mange «ting». Den naturlige økonomiske syklusen er å kjøpe, forbruke og kaste. Barn og ungdom læres opp til at en av våre viktigste samfunnsoppgaver er å være lojale forbrukere. Reparasjon, gjenbruk og resirkulering har vært upopulært og sabotert, fordi det «ødelegger» den økonomiske veksten, som baserer seg på salg av nye «ting».

Vi i Miljøpartiet de Grønne mener samfunnet har kommet til et punkt hvor det må settes spørsmålstegn ved den økonomiske modellen og vår kjøps- og gjenbruksholdning. Statusjaget og suget på å stadig må ha det nyeste stresser oss. Det svekker også evnen vår til å se verdien av gjenbruk, og være takknemlig for det vi har.

Dagens økonomiske vekst er ikke et godt mål for å vise om det står bra til med Norge, Bærum og innbyggerne. Nå er tiden for å tenke nytt, både om hva som gjør et samfunn godt og vellykket, og hvordan den økonomiske veksten kan gjøres bærekraftig med livsgrunnlag vårt.

Forbruksmønsteret skaper også store miljøproblemer, som både naturen, dyrene, kloden og våre etterkommere vil lide for, og sannsynligvis må betale en svært høy prislapp for om vi fortsetter å forbruke som i dag!

Jordkloden tåler ikke menneskenes nåværende forbrukstakt. Sakte men sikkert reduserer vi jordklodens evne til å regenerere – til å fø oss, som er et «å være eller ikke være» for fremtidig overlevelse og for å kunne oppleve det enorme mangfoldet av liv som denne planeten er bærer av.

Reparasjon i stedet for å kaste

Reparasjon i stedet for å kaste

Vi er derfor nødt til snu om på vår «kjøpsfest», og etablere systemer som gjør at det er kult at ting kan repareres, gjenbrukes eller at utgåtte ting kan ombygges til brukbare ting igjen. Det vi ikke lenger har bruk for, kan hende andre trenger, eller kan reparere, og da må vi ha en ordning hvor det er mulig å enkelt bytte «ting». På den måten senker vi forbrukstrykket og setter mindre fotavtrykk i naturen. En byttekultur vil også kunne skape nye sosial arenaer for samhold, nye ideer og nye måter å se og utøve økonomi på. Gjenbruksøkonomi er en fullverdig økonomi, som kan skape vel så mye opplevd velstand som i dag, samtidig som vi etablerer en økologisk balanse med naturen.

Allerede i dag utnytter vi til viss grad gjenbruk via f.eks. loppemarkeder, auksjoner, apper for bytte og utlån, bruktbutikker som f.eks. Fretex og flere. Men dette er på langt nær nok, og det trengs en ny bevissthet på både gjenbruk og resirkulering.

Bytte i stedet for å kaste

Bytte i stedet for å kaste

De Grønne i Bærum ønsker å støtte opp om etablering av «brukt-butikker» eller byttesteder i nærmiljøet. Man kan ta med seg hjemmefra en brukt «ting» man ikke lenger trenger, levere den inn på byttestedet og så velge ut en brukt «ting» man trenger. De som har kompetanse til å reparere, kan slipe sine ferdigheter, og når reparert kan evt. bytte «tingen» inn igjen til noe annet.

Bli med MDG i jakten på veien ut av overforbruksfellen og mot et bærekraftig forbruk som ivaretar naturen og kloden!
 

Bærum Miljøpartiet De Grønne vil

 • Bidra til å etablere brukt- og byttesteder i nærmiljøet
 • Stimulerer til reparasjon av ødelagte ting
 • Stimulere til ombygging av brukte, utgåtte ting
 • Etablere flere nærmiljøstasjoner
 • Etablere en resirkuleringsordning for båtvrak
 • At kommunen går foran som eksempelbedrift på gjenbruk og reparasjon i egne virksomheter
 • Innføre belønningsordninger for dem som bidrar til redusert avfallsmengde
 • Gi fordeler til dem velger sambruk av ting, f.eks parkeringsplasser prioritert til sambrukskjøretøy, og gode bysykkelordninger
 • (Nasjonalt) Fjerne momsen på reparasjon, ombygging og videresalg av brukte ting, hvor flere næringer allerede har fått unntak¹

Merknader:

¹ Eksempler på momsfritak i dag: Aviser og tidsskrifter, omsetning og utleie av oljeboringsplattformer, omsetning og utleie av luftfartøy til yrkesmessig luftfartsvirksomhet og militære luftfartøy, omsetning av menneskeorganer m.m.

- Følge oss på andre temaer, klikk temalenken under
'Sammen skaper vi en bærekraftig fremtid!'

Har du lyst å bli med på vårt bærekraftige team?

 • Bli medlem av Miljøpartiet de Grønne - meld deg inn! Vi trenger deg!
 • Skoler deg på Miljøpartiets politikk! Da blir du del av vårt viktige og spennende arbeide for å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Du kan da påvirke retning og innhold i politikken.
 • Engasjer deg! Bli med på stand, møter, publikummer på debatter, vise Miljøpartiets standpunkter i sosiale medier o.a. Hei på oss!
 • Støtt oss lokalt - Vipps til 537045. Blir vi synlige nok utad, kan vi kanskje klare å få sanket inn nok stemmer til å få 5 MDG'ere inn i kommunestyret i Bærum i 2019
 • Kjenner du noen som kan være villig å donere penger til valgkampen? Ta kontakt med dem eller oss! Det gir oss anledning til å markere oss enda bedre i den kommende valgkampen.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med en av oss i styret eller i kommunestyret.