Kommunestyregruppen 2015-2019
Fotocredit: MDG

Kommunestyremedlemmer 2015-2019

Kommunevalget i 2015 ga Bærum Miljøpartiet de Grønne 3 representanter i kommunestyret.

 

7. oktober, 2017

(bilde over fra venstre: Kim Zimmer, Signe Bakke Johannessen, Nikki Schei, Liv Baggerånås og Ingar Sagedal Bie)

 

Kommunestyremedlemmer

Vara for kommunestyremedlemmene

Medlemmer i kommunale utvalg

 • Eierutvalget
  Medlem: Liv Baggerånås
  1. vara: Ingvild Øgstad
  2. vara: Kim Erik Zimmer
  3. vara: Svein Asbjørn Medhus
 • Formannskapet
  Medlem: Nikki Schei
  1. vara: Ingar Sagedal Bie
  2. vara: Liv Baggerånås
  3. vara: Signe Bakke Johannessen
 • Hovedutvalg for barn og unge
  Medlem: Ingar Sagedal Bie
  1. vara: Britt Linda Hveem
  2. vara: Kim Erik Zimmer
  3. vara: Liv Baggerånås
 • Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
  Medlem: Signe Bakke Johannessen
  1. vara: Nikki Schei
  2. vara: Svein Asbjørn Medhus
  3. vara: Unni Ellingsen
 • Klagenemden
  Medlem: Kim Erik Zimmer
  1. vara: Ingar Sagedal Bie
  2. vara: Ingvild Øgstad
  3. vara: Liv Baggerånås
 • Valgstyret
  Medlem: Nikki Schei
  1. vara: Ingar Sagedal Bie
  2. vara: Signe Bakke Johannessen

I tillegg stiller medlemmer av Bærum MDG som kommunens representant i Samarbeidsutvalget (SU) på flere skoler og i selskaper der kommunen har eierinteresser.

Møteplanen i de forskjellige kommunale utvalgene finner du på kommunens nettside. Der kan du også lese mer om hvordan Bærum kommune styres, og hvordan styringsmodellen ser ut under nåværende kommunestyreperiode.

Har du spørsmål til saker som skal ta tas opp eller annet du lurer på innen politikken, så ta kontakt med en av kommunerepresentantene nevnt ovenfor.