Politisk debatt før Stortingsvalget

Tid: Onsdag 6/9-2017 kl. 1130
Sted: Østerås seniorsenter, Eiksveien 98, Østerås
Bente Bakke fra Miljøpartiet De Grønne kommer (tidligere stortingsrepresentant for Høyre).

Bente bakke har akkurat skrevet debattinnlegget:
"Oljeindustrien har god plass i sine store og dype lommer!"

Bente bakke Bente Bakke, MDG

Erna Solberg har påstått at Miljøpartiet De Grønne vil stoppe Norge. Hun gleder seg over at oljeinvesteringene igjen er på vei opp. Erna vil ikke forstå at det er mer oljeleting MDG vil stoppe – ikke Norge.

Verden har aldri har opplevd så farlige hetebølger, branner, ekstremnedbør, flommer og ras som i 2017. Gjør ikke flommen i USAs oljeby Houston inntrykk? Der er også Statoil blant oljeselskapene som er rammet.

Oljeindustriens lommer er store og dype. Der er det plass til både Erna, Jonas, Siv og mange samfunnsaktører. Erna synes ikke at oljeindustrien selv skal ta risikoen ved å lete etter mer olje og gass i det sårbare Barentshavet og ved iskanten.

Som eneste land i verden er det skattebetalerne som får regningen for oljeselskapenes letevirksomhet, enten de finner noe eller ikke.

Stadig flere velgere forstår at denne subsidieringen av oljeindustrien med mange titalls milliarder hver år ikke er særlig smart. Kanskje det er derfor MDG på målingene etter sommerferien er over sperregrensa? Vi stemples som ekstreme, men er det ikke mer ekstremt at global oppvarming ikke er hovedtema i valgkampen?

MDG kjemper for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det er uforenlig med at oljeindustrien styrer norsk politikk. Både Ap og Høyre vil trolig heller danne en mindretallsregjering enn å ta MDG med på laget. Da vil de med støtte fra hverandre og Frp fortsatt ha flertall for sin klimafiendtlige oljepolitikk.

Samtidig kan de fortsatt late som de er politiske hovedmotstandere. Alle som vil være med på å bryte denne oljesvarte alliansen mellom Høyre og Ap, bør stemme på Miljøpartiet De Grønne.