Åpent styremøte i Bærum MDG

Sted: Bærum Rådhus i Sandvika, møterom bestemmes senere
Tid: Onsdag 8 februar 2017, kl 18.15 - 20.00
Styremøtet er åpent for alle medlemmer. Ring Kim Zimmer om du ikke kommer inn: 928 97 621

Agenda:
1. Godkjenne protokoll fra forrige møte Alle (Liv: gir du nye medlemmer tilgang til protokollen?)
2. Arbeidsform og ansvarsfordeling i styret. Kim/alle
3. Årshjul 2017 Kim/alle( utvikles i møtet)
4. Møtekalender Alle
5. Aktuell politikk (fast agendapunkt)
- Koordinering med kommunestyregruppen Nikki (evt en annen fra kommunestyregruppen)
- Andre aktuelle politiske saker Alle
6. Valgkamp 2017 Erlend hvis han har ledig tid, alt. Kim
- Status og planer
- Valgkamputvalg
7. Økonomi Ellef/Kim (fast agendapunkt)
8. Eventuelt Alle